Technical monuments in Norway and the Czech Republic / Technické památky v Norsku a České republice

Detailed information

Year:

2016

Place:

Ostrava

Language:

English, Czech

Number of pages:

208

ISBN:

978-80-85034-89-9

catalog printed-publication

0 Kč

Not for sale

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 18,48 MB

Download

Sborník z mezinárodní konference o průmyslovém dědictví konané ve dnech 5.–6. 2016 dubna v Ostravě, jejímž cílem bylo představit a porovnat současné přístupy k poznání, ochraně a využití industrinálního dědictví v České republice a Norsku. Na konferenci vystoupili mluvčí z partnerské organizace Riksantikvaren a spřátelených institucí v Norsku, zástupci z řad Národního památkového ústavu, Českého vysokého učení technického v Praze, včetně Výzkumného centra průmyslového dědictví, Vysokého učení technického v Brně a řečníci z řad soukromých vlastníků. V mezinárodním a mezioborovém kontextu byly představeny výsledky projektu Průmyslové dědictví – výměna zkušeností s dokumentací a hodnocením průmyslového dědictví, který byl realizován za finanční podpory FM EHP v letech 2014–2016.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)