Kontakt

Adresa

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni
Prešovská 7/171
306 37  Plzeň

Telefon a e-mail

+420 377 360 911
+420 606 648 620
sekretariat.plzen@npu.cz

Podatelna

po–pá 8.30–11.30 a 12.30-13.30

 

E-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

Ředitel ÚOP

Mgr. Petr Sokol

 • ředitel/ka územního odborného pracoviště
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 921, 724 663 697
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
ředitel územního odborného pracoviště

Kancelář ředitele - referát

Jaroslava Kováčová

 • redaktor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 603 100 818
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň

Marcela Pacandová

 • administrativní a spisový pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 919, 724 474 610
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
vedoucí kanceláře ředitele

Pavlína Pospíšilová

 • organizační pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 929
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň

Oddělení ekonomiky a provozu

Ing. Eva Bartůňková

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 916, 606 666 401
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
vedoucí oddělení
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

František Hošek

 • provozář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 915, 606 666 414
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň

Dagmar Levá

 • referent majetkové správy
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 927, 724 853 456
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň

Ing. Jan Rosenbaum

 • operátor inf. a komunikačních technologií
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 915, 725 314 221
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň

Odbor evidence, dokumentace a IS

Mgr. Veronika Pilná, Ph.D.

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 932, 702 905 165
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň

PhDr. Veronika Jíchová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 925
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň

Tomáš Karel

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 922, 606 666 415
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň

MgA. Radovan Kodera

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 912, 728 103 457
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň

PhDr. Pavel Kroupa

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 954, 731 015 547
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň

Oddělení evidence památek a IS

Mgr. Jana Bukovská

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 939, 778 474 601
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
vedoucí oddělení

Mgr. Renáta Jedličková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 939
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Lenka Koderová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 947, 724 292 785
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
agenda zák. č. 71/94 Sb.

Bc. Lenka Lišková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 936
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň

Mgr. Michaela Nováčková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 947, 725 442 066
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
vedoucí referátu

Stanislav Plešmíd, DiS.

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 939, 724 663 688
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň

Mgr. Tomáš Štumbauer

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 924, 606 666 404
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň

Oddělení dokumentačních fondů a knihovny

Mgr. Karel Matásek

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 926
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
vedoucí oddělení

Hana Bláhová

 • dokumentátor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 950
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
odborná spisovna

Vlastimil Svoboda

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 946
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
archivy- stavební a restaurátorské

Odbor péče o památkový fond

Ing. Pavel Domanický

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 930, 606 664 341
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
památkář

Oddělení garantů území

Mgr. Michal Konáš

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 922, 770 125 404
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
Garant území: ORP Kralovice, ORP Nýřany

Mgr. Alena Aubrechtová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 960, 724 586 282
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
Garant území: ORP Blovice

Mgr. Bc. Šárka Balvínová Kasalová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 948, 777 534 956
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
Garant území: ORP Nepomuk, ORP Přeštice, ORP Plzeň (Bukovec, Červený Hrádek, Dýšina, Kyšice, Újezd)

Mgr. Martin Cikán

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 954, 724 663 696
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
Garant území: ORP Domažlice

Ing. arch. Patrik Danda

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 948, 606 666 400
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
Garant území: ORP Sušice
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

PhDr. Zlata Gersdorfová, Ph.D.

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 960, 777 534 926
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
Garant území: ORP Plzeň

Ing. arch. Jitka Pohořalá

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 938, 602 214 415
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň

Mgr. Lucie Romportlová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 935, 777 534 960
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
Garant území: ORP Tachov, ORP Plzeň (Bolevec, Lobzy)
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Ing. Kristýna Tomanová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 935, 778 531 413
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
Garant území: ORP Kralovice, ORP Nýřany

Mgr. David Tuma, Ph.D.

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 933, 725 847 261
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
Garant území: ORP Horažďovice

Oddělení specialistů

Ing. arch. Miroslava Břízová

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 931, 724 853 555
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
urbanismus; vedoucí oddělení
Garant území: ORP Klatovy

Mgr. Ludmila Drncová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 938, 606 666 411
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
restaurování

Bc. Ludmila Drncová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 938
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 restaurování

Mgr. Karel Foud

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 962, 606 665 787
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
lidová architektura
Garant území: ORP Horšovský Týn, ORP Plzeň (Božkov, Černice, Koterov, Radčice)

Mgr. Soňa Karlová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 962, 776 437 589
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
restaurování

PhDr. Viktor Kovařík

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 940, 724 663 816
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
restaurování

Ing. Markéta Marešová

 • památkář, specialista na zeleň
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 917, 773 771 861
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 specialistka na zeleň

Oddělení archeologie

Mgr. Linda Foster

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 958, 724 663 699
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň

PhDr. Filip Kasl

 • archeolog
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 958, 778 481 084
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň

Mgr. Marcela Waldmannová

 • archeolog
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 958, 606 666 418
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň