Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách

projekt NAKI
stav: ukončeno

Projekt navázal na zkušenosti s výzkumem knižních proveniencí (vlastnických značek a záznamů v knihách) v Knihovně Národního muzea. Cílem projektu bylo mapování bohemikálních knihovních sbírek (knihoven českých majitelů) nebo jejich fragmentů na našem území (především v zámeckých knihovnách na území České republiky, ve fondech Národní knihovny České republiky), v zahraničních knihovnách a inovace online databáze vlastníků knih PROVENIO pro potřeby evidence informací o těchto sbírkách. Provenienční průzkum probíhal v první řadě ve fondech zámeckých a hradních knihoven České republiky ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea a Národním památkovým ústavem, dále v Národní knihovně v tzv. Rezervním fondu a historickém fondu Bibliotheca nationalis. Průzkum původně bohemikálních knižních sbírek v zahraničí se soustředil především na knihovny v Paříži, Vratislavi, Zhořelci, Budyšíně, Řezně a Záhřebu.

  • Výsledky projektu byly zveřejňovány jednak prostřednictvím databáze vlastníků knih PROVENIO, jednak v podobě pěti výstav (čtyři klasické a jedna virtuální) věnovaných šlechtickým knihovnám Čech, Moravy a Slezska, dochovaným svědectvím o kultuře čtení v minulosti, šlechtickému mecenátu při vydávání knih a fragmentům starších knihovních sbírek v Rezervním fondu Národní knihovny.
  • Dalšími plánovanými výstupy projektu byly dvě knihy o starších bohemikálních knihovnách a jejich fragmentech rozptýlených v českých a zahraničních knihovnách.
  • Součástí projektu bylo také vypracování Metodiky průzkumu, revize a pasportizace historického knižního fondu.
Řešitel úkolu na NPÚ, ÚOP v Plzni:  Mgr. Tomáš Štumbauer
Hlavní řešitel:        PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
Hlavní příjemce:      Národní muzeum
Poskytovatel:      Ministerstvo kultury
Období řešení projektu:   2018-2022
Kód projektu:  DG18P02OVV009

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Tomáš Štumbauer

  • památkář
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 924, 606 666 404
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100