Populárně naučná řada leporel

Naučná řada vznikla v roce 2012. Má formu osmi či dvanáctistránkových leporel. Jejím cílem je postupně představovat veřejnosti významné památkové objekty Plzeňského kraje.

Tyto skládanky jsou svým rozsahem a grafickým provedením určeny široké veřejnosti – návštěvníkům památkových objektů a zájemcům o kulturní dědictví všeobecně. V relativně malé tiskovině najdou čtenáři vedle souhrnu podstatných a kvalitně zpracovaných poznatků o daném objektu také informace o jeho památkové obnově. Autory jednotlivých leporel jsou vždy odborníci, kteří se popisovanou památkou dlouhodobě zabývají. I tak jsou texty a obrazové přílohy před vydáním posuzovány dvěma nezávislými recenzenty. Důraz je kladen na to, aby texty byly přístupné širšímu čtenářskému okruhu a zároveň měly vysokou informační hodnotu a zprostředkovaly aktuální stav poznání.

Leporela jsou vydávána nákladem plzeňského územního odborného pracoviště NPÚ; do roku 2020 vycházela v rámci edice Památky západních Čech.

Leporela jsou neprodejná a výtisky titulů z posledních let jsou zájemcům k dispozici i v sídle našeho pracoviště či v elektronické podobě ke stažení.

Vydané svazky: