Zprávy památkové péče 5/2015

Podrobné informace

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

102

catalog Tištěná verze

95 Kč

skladem

Koupit

 

Editorial
 • HYŤHA, Lukáš
Materiálie, studie
 • SKALICKÝ, Petr / Středověké nástěnné malby v kostele v Potvorově na Plzeňsku. K úloze historika umění a památkáře při vytváření koncepcí restaurování
 • JUNG, Jiří / Lesnické stavby knížat Lichnovských
 • BLÁHOVÁ, Lucie, PETROVÁ, Jana / Starohraběnka Elisabeth Salm-Reifferscheidt, rozená Fürstenberg, a její vztah k předmětům ve svozu mobiliárního fondu zámku Budkov
 • BOROVCOVÁ, Alena / Železnice v Olomoci v komparaci s umístěním brněnského železničního nádraží. Památkově hodnotné železniční stavby v Olomouci
 • STRAKOŠ, Martin / Architektura železničních nádraží druhé poloviny 20. století, jejich umělecká výzdoba a památková péče
 • SELUCKÁ, Alena / Postup vyhodnocování historického klimatu na příkladu státního zámku Hluboká nad Vltavou
 • WITZANY, Jiří, ČEJKA, Tomáš, KROFTOVÁ, Klára, MARŠÍK, Václav, ZIGLER, Radek / Sanace vybraných klenbových konstrukcí konventu kláštera premonstrátů v Teplé
 • ČERVENÁK, Jan, VÁCHA, Zdeněk / Regulace podmínek pro uchování předmětů kulturní povahy v historických objektech
 • ROSOVÁ, Romana / Počátky anglického parku v Hradci nad Moravicí ve světle archivních pramenů
 • HÁJEK, Pavel / Tisky 16. století v zámecké knihovně Český Krumlov. Příspěvek k poznání vlastnických proměn
 • FAJMAN, Petr / Chování plátového nastavovaného spoje pro opravy dřevěných historických konstrukc
Různé
 • PROCHÁZKOVÁ, Marta / Za Markem Fajmonem (22. 1. 1976 – 4. 7. 2015)
 • KLÍMOVÁ, Renata / Palác Městské pojišťovny v Praze
 • BAUER, Thomas, LAUTERBACH, Jörg / O rekonstrukci kroužené klenby – vrcholu pozdně gotického kamenického řemesla

Semináře, konference, akce

 • ZÁMEČNÍK, Roman / Proběhl 4. ročník odborného semináře na téma Vilové zahrady, jejich historie a současnost v zahradě vily Stiassni v Brně

Recenze, bibliografie

 • ZIKMUND-LENDER, Ladislav / Vila, villegiatura a jejich interpretace

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.