Zprávy památkové péče 4/2021

Podrobné informace

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

143

catalog Tištěná verze

185 Kč

skladem

Koupit

Fenomén kulturní krajiny, parků a zahrad – to je spojující téma 4. čísla Zpráv památkové péče uzavírajícího 81. ročník časopisu (2021). Památkám zahradního umění se věnují studie v hlavní části čísla. Roman Zámečník a Pavel Šimek rekapitulují zahradně-architektonickou tvorbu z let 1948–1989 v České republice. Jiří Havlice píše o archeologickém výzkumu historických zahrad jižních Čech. Ve studii Markéty Šantrůčkové a kolegů se čtenář seznámí s dobovým vnímáním zámeckého parku v Krásném dvoře u Podbořan, Filip Paulus se Šárkou Steinovou studují šlechtické zahrady v plánech židovského osídlení ve Fideikomisních spisech. Garantka čísla Lenka Křesadlová společně s Michaelou Letou se zabývají dochovanými stavbami s orientální tématikou v historických zahradách ČR. K problematice zahradního umění se váže i článek Aleše Papáčka a Jitky Svobodové o historických oranžériích v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a článek Jany Tiché a Jana Fialy Sušárna ovoce v zámeckém parku ve Veltrusích.

Mimo hlavní téma čtenář v čísle najde přehledový text Lucie Heiserové a Františka Svobody o systému památkové péče v USA. Hana Kubíčková s kolegy se zabývají ekonomicky dostupnými metodami 3D dokumentace movitého kulturního majetku. Rubriky Různé, Semináře, konference a akce a Recenze se opět v příspěvcích vracejí k problematice zahradního umění.