Dotace z evropských zdrojů

Evropské strukturální fondy

Národní památkový ústav se stará o více než sto památek, které jsou majetkem státu. Chceme vám otevřít brány co nejvíce z nich, ale bohužel ne všechny jsou ve stavu, který to umožňuje. Nejsme poskytovatelem žádného dotačního programu, i my hledáme a využíváme další zdroje financování

Seznamte se s úspěšnými projekty, které vdechly nový život mnohým objektům v naší správě.

Projekty byly podpořeny zejména fondy Evropské unie, které zahrnují širokou škálu finančních nástrojů. Slouží především k podpoře hospodářského růstu členských zemí a jejich regionů, zlepšování vzdělanosti jejich obyvatel a snižování sociálních nerovností, k podpoře zemědělství i zlepšení životního prostředí.

Programové období 2021–2027

EHP a Norské fondy

Finanční mechanismy zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Norska, Islandu a Lichtenštejnska (tzv. Norské fondy) – přispívají k snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Stojí mimo politiku hospodářské a sociální soudržnosti EU a nejsou aktivitou Evropské unie. Další informace najdete na webových stránkách ministerstva financí.

Programové období 2007–2013

Programové období 2004–2009