Památková péče

Tisíciletá kultivace krajiny a vývoj architektury, urbanismu, umění i techniky a industrie naplnily české země nezměrným bohatstvím kulturních statků. Dokládají pohnuté dějiny i úžasnou tvořivost všech etnik, jimž se naše země stala domovem.

Opravujete památku?

Chcete rozšířit dům, něco nového postavit nebo třeba jen natřít vrata? Možná k tomu budete potřebovat vyjádření památkářů. Poradíme vám, jak v několika krocích zjistíte, kde získat potřebné informace a na koho se obrátit.

Technologická laboratoř

Technologická laboratoř představuje základní technologické zázemí pro péči o národní kulturní památky a další památky ve správě Národního památkového ústavu. Laboratoř se primárně orientuje na technologie a průzkumy historických stavebních materiálů, podle potřeby se však zabývá i ostatními materiály.

Památkový katalog

Památkový katalog je evidenční systém obsahující údaje ke kulturním památkám, národním kulturním památkám, památkově chráněným územím, ochranným pásmům a k dalším objektům, jichž se zájem památkové péče dotýká. Naleznete zde základní popisné údaje včetně fotografie a odkazu na umístění prvku v katastrální mapě.

Ústřední seznam kulturních památek

Patrimonium pro futuro

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

European Heritage Label

Označení Evropské dědictví je udělováno pamětihodnostem, které oslavují a symbolizují evropskou historii a ideály. Jde o prestižní ocenění Evropské unie, které doplňuje další iniciativy, např. Seznam světového dědictví nebo evropské kulturní trasy Rady Evropy, a má přispívat k upevnění pocitu sounáležitosti evropských občanů s EU na základě společných hodnot, historie a kulturního dědictví.

Invalidovna - projekt obnovy

Národní památkový ústav představil studii využití Invalidovny. Historický areál bude památkově obnoven, zpřístupněn veřejnosti a nově doplněn o vrstvu současné architektury v podobě přístaveb v zadní části objektu, které navážou na slepé štíty barokní stavby.

Vybrané publikace

Metodika prezentace zbraní a zbroje

120 Kč

Detail

Typologie historické kulturní krajiny České republiky

0 Kč

Detail

Sepulkrální památky v praxi památkové péče

110 Kč

Detail

Památkový postup: Stanovení materiálových charakteristik betonu ŽB konstrukcí na vzorcích odebraných z konstrukce

0 Kč

Detail

Památkový postup: Obnova poškozeného betonu ŽB konstrukcí

0 Kč

Detail

Metodika hodnocení a ochrany staveb 2. poloviny 20. století

0 Kč

Detail

Památkář Jaroslav Zeman

Dobrý architekt se pozná podle toho, že je s námi schopný vést dialog

Liberecko je podle něj směsicí protikladů. Vedle sebe tu najdete architekturu sudetských Němců, lidová stavení i kvalitní poválečnou výstavbu. Do PodCastle NPÚ jsme si pozvali kolegu Jaroslava Zemana z našeho libereckého pracoviště, který na rodné severní Čechy nedá dopustit. Za mikrofonem jsme s ním probrali, co obnáší jeho práce památkáře-garanta nebo i to, jak se památkám na severu daří najít nový dech.

Architekt Marek Tichý

Architektura může být výtvarná a výstavná, i když je strohá a jednoduchá

Za oceňovanou rekonstrukcí budovy bývalých Elektrických podniků v Praze stojí kancelář TaK architects. V rozhovoru s jedním z jejích zakladatelů jsme zjišťovali, jak obtížné bylo zachovat autenticitu této významné funkcionalistické stavby. Jak pohlíží Marek Tichý na vítězný návrh Vltavské filharmonie, které v budoucnu vznikne v jejím těsném sousedství?

Restaurátor Jiří Kmošek

Oprava letenského kolotoče je pro mě osobní záležitost

Historický karusel v sousedství Národního technického muzea na Letné je od července 2022 znovu v provozu. Na restaurování této více než sto let staré památky se po boku dalších odborníků podílel i Jiří Kmošek, jehož specializací je oprava kovových prvků. V interview jsme kromě kolotoče stihli probrat také Jirkovo bádání metalurgických artefaktů starověkého Egypta, které je dosud málo objevenou disciplínou.