Nález a restaurování renesanční výmalby v měšťanském domě v Plzni

Během obnovy domu čp. 6 na náměstí Republiky v Plzni se podařilo odkrýt zcela unikátní nález renesanční výmalby, spojované se zdejší činností italských architektů. Restaurování výmalby bylo provedeno vzorovým způsobem a nález je veřejnosti prezentován v rámci prodejny, která byla v obnoveném prostoru zřízena.

  • Renesanční výmalba měšťanského domu čp. 6 v Plzni, stav po restaurování

    Renesanční výmalba měšťanského domu čp. 6 v Plzni, stav po restaurování

Měšťanský dům čp. 6 je v jádru renesanční stavba připisovaná okruhu italských stavitelů. Nejstarší písemné zmínky o domě pocházejí z roku 1578, kdy jej směnou získal bohatý kupec a purkmistr Matouš Hauf. Po jeho smrti objekt zdědila manželka Anna – významná donátorka církevních staveb, mezi něž se řadí plzeňský kostel Nanebevzetí Panny Marie v areálu františkánského kláštera nebo kostel sv. Mikuláše. V závěru 18. století prošel dům rokokovou úpravou, následovaly také úpravy klasicistní.

V roce 1952 došlo k úpravě místnosti v přízemí v nároží domu na venkovní průchod do Rooseveltovy ulice. Současní vlastníci se rozhodli v rámci postupné celkové obnovy prostor opět včlenit do objektu. Během souvisejících stavebních úprav zde počátkem roku 2017 došlo k překvapivému objevu části historické výmalby. Následoval rozšířený restaurátorský průzkum, který provedl ak. malíř, sochař a restaurátor Jaroslav Šindelář. Ukázalo se, že jde o naprosto ojedinělý nález renesanční iluzivně malované hvězdicové klenby, napodobující gotické žebroví. Renesanční omítky s malířskou výzdobou v ploše klenby přecházejí částečně i do stěn, avšak pouze v jejich horní části. V ostatních plochách byly omítky zničeny pozdějšími úpravami.

Detail výmalby klenby po odkrytí druhotných maleb Detail výmalby klenby po restaurování

Nástěnná malba freskového typu byla vytvořena v období mezi lety 1570 a 1590, v písemných pramenech však není vůbec zmiňována. Její autorství je připisováno italskému architektovi Giovannimu de Statia, který byl rovněž stavitelem plzeňské radnice. Dokladem této skutečnosti je ústřední malovaný medailon s postavou žehnajícího Boha Otce, prakticky shodný s vyobrazením téhož námětu právě v interiéru plzeňské radnice.

Odkrytá renesanční výmalba byla následně v únoru roku 2018 restaurována ak. malířem Jiřím Ratajem a zájemci si ji mohou prohlédnout při návštěvě obchodu, který se v obnoveném prostoru v přízemí domu čp. 6 nachází.

Za Plzeňský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Plzni.

Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku byli navrženi Zdeňka a Květoslav Balounovi (vlastníci, investoři).

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.