Obnova tzv. Velkého sálu a místností v prvním a druhém patře zámku v Trpístech

Zámek v Trpístech je vynikajícím příkladem vrcholně barokní architektury nejen na území západních Čech, ale i v širších slohových souvislostech středoevropské barokní architektury 18. století. V rámci celkové obnovy hlavní zámecké budovy proběhla v roce 2016 zdařilá obnova tzv. Velkého sálu a místností v prvním a druhém patře zámku.

  • Velký sál v 1. patře zámku, iluzivní nástropní malba po restaurování

    Velký sál v 1. patře zámku, iluzivní nástropní malba po restaurování

Zámek v Trpístech nechal vystavět v roce 1729 podle plánů architekta Jakuba Augustona ml. majitel panství Prosper ze Sinzendorfu. Areál tvoří kromě hlavní zámecké budovy i velký dvůr, několik správních a hospodářských objektů, zámecká zahrada a park. Od doby vzniku prodělala zámecká budova několikeré úpravy stavebního charakteru, avšak jako celek si uchovala původní slohový výraz exteriéru, dispoziční uspořádání a také velké množství uměleckých a uměleckořemeslných prvků, včetně nástěnných maleb od Václava S. T. Schmidta z roku 1744.

Loňská etapa obnovy hlavní zámecké budovy navázala na předchozí obnovu interiérů prvního patra a dvou oválných sálů v přízemí – vstupního vestibulu a saly terreny. V roce 2016 proběhlo restaurování původní dřevěné parketové rámové podlahy a nástěnné, respektive nástropní výmalby takzvaného Velkého sálu včetně oprav plastických architektonických a dekorativních prvků. Další práce zahrnovaly všechny místnosti druhého patra, v nichž proběhla především obnova podlah, truhlářských prvků, vnitřních omítek a výmalby. Některé interiéry byly vybaveny dobovým zařízením, které podtrhuje jejich památkovou hodnotu.

Schodiště zámku v Trpístech před obnovou Schodiště po památkové obnově

Tyto práce byly vyvrcholením jedné z etap postupné celkové obnovy památky. Šlo o vzorově provedenou památkovou obnovu a restaurování historických interiérů, která kladla důraz na zachování a prezentaci všech jejich původních uměleckých, uměleckořemeslných a řemeslných prvků.

Za Plzeňský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Plzni

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byl navržen Daniel A. Malik, zástupce společnosti Panství Trpísty, s. r. o. (vlastník, investor)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.