Památky děkují! Už podesáté rozhoduje veřejnost o vítězi ceny NPÚ

Až do 30. září 2023 můžete hlasovat o vítězi ceny Památky děkují, zvláštní kategorie Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Vítěz převezme ocenění na slavnostním vyhlášení 28. listopadu 2023 na Nové scéně Národního divadla v Praze v přímém přenosu České televize.

Cenu Památky děkují získá počin, který zvítězí v on-line hlasování na webu Národního památkového ústavu, kde jsou také podrobné informace ke všem nominovaným.
Vybírat je možné z finalistů hlavních kategorií letošního jubilejního 10. ročníku cen Patrimonium pro futuro.

V kategorii Obnova památky vybrali hodnotitelé tyto finalisty:

 • Obnova barokní kaple sv. Václava v Suchdole
 • Celková obnova domu a restaurování interiéru bytu Semlerových v Plzni a jeho zpřístupnění veřejnosti
 • Oživení pevnosti Josefov a další obnovy městského opevnění (2019–2022)
 • Celková stavební obnova areálu výcviku koní v Heřmanově Městci
 • Obnova a restaurování hradního kostela sv. Prokopa ve Strakonicích

Kategorie Restaurování:

 • Obnova interiéru kostela Narození Panny Marie v Domažlicích
 • Restaurování renesančního kazetového stropu druhotně osazeného na SH Švihov
 • Objev a restaurování nástěnných maleb v kněžišti kostela sv. Petra a Pavla ve Strýčicích
 • Celková obnova kostela sv. Kříže v Javorníku, restaurování plošné freskové výzdoby
 • Restaurování scaglioly obětní menzy hlavního oltáře v kostele sv. Tomáše v Brně

Kategorie Památkové konverze:

 • Konverze bývalých městských jatek na galerii současného umění PLATO

Kategorie Objev, nález roku:

 • Archeologický objev vybavení královské mincovny ze 13. století v Jihlavě
 • Objev nejstarší sakrální stavby přemyslovského Znojemska
 • Objev archeologických pozůstatků středověké dymné jizby s pecí a ohništěm v Novém Jičíně

Kategorie Prezentace a popularizace:

 • Instalace nových expozic v obnovené historické budově Armádního muzea Žižkov
 • Publikace Posvátné umění v nesvaté době | České sakrální umění 1948–1989
 • Prezentace výtvarné a interaktivní expozice Freudovy pravnučky Jane McAdam Freud v rodném domě Sigmunda Freuda v Příboře
 • Katalog a výstava Moravská zemská obrazárna (1817–1961)

Kategorie Záchrana památky:

 • Zprovoznění stávajícího šestnáctikabinového páternosteru v Petschkově paláci bez systémových technologických a konstrukčních změn
 • Záchrana areálu vodního mlýna čp. 19 ve Vepřku
 • Obnova kruhové cihlářské pece v Kasejovicích
 • Záchrana synagogy a domu č. p. 200 v Žatci
 • Záchrana renesanční věže zámku v Moravském Krumlově

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe, vyhlašuje a uděluje Národní památkový ústav od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout to, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo zasloužili. Zatímco odborná porota vybírá vítěze v každé z jednotlivých kategorií, veřejnost svým hlasováním rozhoduje o vítězi ocenění Památky děkují napříč jednotlivými kategoriemi.


Národní památkový ústav patří k nejvýznamnějším paměťovým institucím v České republice a je zároveň největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů při záchraně a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR, jehož soupis také vede. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých předmětů, objektů a území kulturními památkami a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. Pro výkon odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jako vědecká a výzkumná organizace se Národní památkový ústav podílí na mnoha projektech, plní výzkumné úkoly, poskytuje odborné vzdělávání v oblasti památkové péče a ročně vydává desítky publikací. Vedle toho spravuje více než sto nemovitých památek v majetku státu, z nichž většina je přístupná veřejnosti.Kontakt:

Blanka Černá, tisková mluvčí NPÚ, tel. +420 257 010 206, +420 724 511 225, cerna.blanka@npu.cz

Fotografie ke stažení