Expozice Jane McAdam Freud v rodném domě Sigmunda Freuda v Příboře

Jane McAdam Freud byla oceňovanou multidisciplinární umělkyní a myslitelkou, jejíž díla se nacházejí ve významných soukromých a veřejných sbírkách po celém světě. Zásluhou města Příbora vznikla v Muzeu Sigmunda Freuda i její umělecká expozice Muzeum myšlení.

  • Muzeum Sigmunda Freuda v rodném domě Sigmunda Freuda v Příboře

    Muzeum Sigmunda Freuda v rodném domě Sigmunda Freuda v Příboře

V roce 2004 odkoupilo město Příbor rodný dům Sigmunda Freuda od soukromého vlastníka se záměrem uvést dům do historické podoby z druhé poloviny 19. století a vybudovat v něm muzeum věnované památce tohoto světoznámého psychologa, neurologa, zakladatele psychoanalýzy a spoluzakladatele moderní psychiatrie. V květnu 2006, u příležitosti 150. výročí Freudova narození, byl slavnostně otevřen za účasti jeho příbuzných žijících v zahraničí. Mezi pozvanými byla i pravnučka Sigmunda Freuda, umělkyně Jane McAdam Freud s manželem Peterem.

Město Příbor manžele natolik okouzlilo, že se stalo jejich „druhým domovem“. Obnovili také památkově chráněný dům na náměstí a otevřeli galerii v sousedním městském objektu. Jane McAdam Freud vytvořila výtvarnou interaktivní expozici nazvanou Muzeum myšlení v rodném domě svého předka.

Návštěvníci muzea se ocitají v tajemném labyrintu skrytých psychoanalytických symbolů. Všechny tyto odkazy, jež jsou pevnou součástí naší každodenní existence, se v autorčině pojetí stávají i analýzou Freudova vlastního života. Poselstvím autorky je myšlenka, že vše nelze vyjádřit a popsat jednoznačně. Právě skryté významy symbolů motivují k jejich rozkrývání nejen v rámci výstavy, ale také v nás samotných. Kresby inspirované antickým uměním umístěné v přízemí muzea připomínají sběratelské vášně Sigmunda Freuda.

Bohužel paní Jane McAdam Freud v létě roku 2022 ve věku 64 let zemřela. Její příspěvek k současnému umění, sochařství a konceptuálnímu myšlení bude žít dále také v rodném domě Sigmunda Freuda i galerii v Příboře. Touto expozicí nabývá rodný dům Sigmunda Freuda další kulturní status. Vedle muzea a památníku se stává také výtvarnou galerií a labyrintem Freudových psychoanalytických teorií.

Jedná se o zcela ojedinělý počin mezinárodně uznávané umělkyně, jež v rodišti slavného předka zanechala rovněž vlastní výrazný odkaz navazující na dílo Sigmunda Freuda. Propaguje jej zcela novým, kreativním způsobem a snaží se jej přiblížit veřejnosti.

Foto: archiv nominovaných

Nominuje NPÚ, ÚOP v Ostravě.

Na cenu NPÚ v kategorii V. Prezentace, popularizace jsou navrženi město Příbor, zastoupené starostou Ing. arch. Janem Malíkem, a Peter Henson, manžel Jane McAdam Freud.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.