Záchrana renesanční věže zámku v Moravském Krumlově

Přestože zámek v Moravském Krumlově patří k nejvýznamnějším renesančním rezidencím na Moravě, byl v roce 2000 jeho stavební stav natolik špatný, že byl zapsán na seznam ohrožených nemovitých kulturních památek. V rámci rozsáhlých oprav realizovaných městem byl zachráněn, a s ním i výrazná dominanta okolí – věž, která původně hrozila zřícením.

  • Renesanční věž zámku v Moravském Krumlově po obnově

    Renesanční věž zámku v Moravském Krumlově po obnově

Zámek stojí na místě původního hradu, který v 16. století přestavěli páni z Lipé. Svůj rukopis zde zanechal italský stavitel Leonardo Garo de Bisono. V roce 1945 zámek jako zázrakem přežil bombardování. Po pádu komunismu noví majitelé nevěnovali objektu dostatečnou péči. Zatékalo do střech, komíny hrozily zřícením a z arkádového ochozu věže vypadávaly kuželky přímo na nádvoří. Nakonec zámek vykoupilo město. Záchrana renesanční věže zámku byla součástí rozsáhlých oprav zámeckého areálu a prostřednictvím expozice Slovanské epopeje Alfonse Muchy a zámeckých interiérů se zámek opět otevřel návštěvníkům.

Záchraně věže předcházely archivní, stavebněhistorické i technologické průzkumy, které umožnily zvolit optimální stavební a restaurátorské postupy. Bylo nezbytné brát do úvahy nejen vysokou míru poškození objektu, ale též předchozí nevhodné stavební zásahy.

Statický průzkum zjistil rozsáhlé poruchy hranolové věže, v jejichž důsledku hrozilo této nejstarší části zámku zřícení. Několikacentimetrové trhliny ve zdivu i klenbách, rozsáhlé kaverny uvnitř litého jádra zdiva, četné dveřní a okenní otvory probourané bez respektu k nosné funkci zdiva či vyboulené části zdiva si vyžádaly náročné statické zajištění. To se neobešlo bez invazivních zásahů, které spočívaly zejména v injektážním vyplnění trhlin a dutin a vezdění ocelových zpevňovacích rámových konstrukcí do prostupů ve zdivu.

Doplňující průzkumy pak potvrdily havarijní stav zdiva v důsledku degradace kamene, a byla proto demontována a snesena vrcholová část lucerny věže. Výrazně narušené kamenné prvky byly nahrazeny sekanými kopiemi. Na kopii lucerny pak byla opět instalována restaurovaná plechová korouhev s erbem pánů z Lipé a letopočtem 1569. Přidanou hodnotou oprav byl objev a následné restaurování malířských dekorací v interiéru věže, dokládající vysokou úroveň renesančního malířství na Moravě.

Freska před obnovou Freska po obnově

Výsledná podoba zachráněné památky zdůraznila její význam a vrátila ji mezi nejlepší příklady italské renesanční architektury u nás. Záchranu věže zámku lze bez nadsázky považovat za památkovou obnovu, jejíž význam překračuje hranice regionu.

Foto: archiv nominovaných

Nominuje NPÚ, ÚOP v Brně.

Na cenu NPÚ v kategorii VI. Záchrana památky je navrženo město Moravský Krumlov, zastoupené starostou Mgr. Tomášem Třetinou.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.