Záchrana synagogy a domu č. p. 200 v Žatci

Žatecká synagoga je druhou největší synagogou v Čechách, ale od roku 1938 neslouží svému účelu a po desetiletí chátrala. Ve vybydleném stavu ji společně se sousedním objektem rabinátu v roce 2013 koupil Ing. Daniel Černý a zahájil náročný proces záchrany obou budov a obnovy jejich společenského využití.

  •  Synagoga a dům č. p. 200 v Žatci – pohled na synagogu od severozápadu

    Synagoga a dům č. p. 200 v Žatci – pohled na synagogu od severozápadu

Synagoga je novorománská sakrální stavba s charakteristickou dvojicí věží. Byla postavena v letech 1871–1872 v maurském stylu podle plánů architekta Johanna Staňka. V listopadu 1938 během tzv. křišťálové noci byla vypálena, vnitřní vybavení se proto nedochovalo. Během druhé světové války byla využívána jako vojenská nemocnice a pomocná škola, po roce 1949 sloužila jako sklad a chátrala. Synagoga těsně přiléhá ke staršímu objektu bývalé školy z první poloviny 19. století, který stojí na gotických základech (sklepy s portály).

Daniel Černý obě stavby koupil v roce 2013 ve velmi špatném technickém stavu, se zcela vybydlenými interiéry. Od počátku bylo zřejmé, že vzhledem ke značnému objemu staveb (synagoga je po plzeňské Velké synagoze druhou největší v ČR) bude problematické pro ně nalézt nové smysluplné a udržitelné využití. Daniel Černý se rozhodl objekty adaptovat na kulturní centrum, které bude mimo jiné připomínat dějiny místní židovské komunity. Synagoga společně s domem č. p. 200 budou tvořit jeden funkční celek, v budoucnosti využívaný pro kulturní účely.

Před rekonstrukcí – interiér č. p. 200 Po rekonstrukci – interiér č. p. 200

Celková rekonstrukce v hodnotě 50 mil. Kč byla zahájena v roce 2019, záměr byl podpořen finančními prostředky z IROP. Stavební práce byly ukončeny v roce 2022. Během rekonstrukce se podařilo oba objekty stabilizovat a následně i rehabilitovat, a to částečně i v restaurátorském režimu (týkalo se to např. sgrafitové výzdoby nebo kamenických prvků, do okenních výplní byly navráceny volné repliky vitrážových oken).

V současné době je zpracovávána výstavní expozice, po jejím dokončení budou oba objekty zpřístupněny veřejnosti. Daniel Černý tak nejen zachránil fyzickou podstatu dvou kulturních památek, ale přispěl také k rehabilitaci a oživení další části historického centra města. V Žatci, městě, které se díky složitému dějinnému vývoji ve 20. století dosud zcela nevyrovnalo se svou historickou identitou vytvářenou německými a židovskými obyvateli, je takový krok mimořádně záslužný.

Foto: archiv nominovaných

Nominuje NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.

Na cenu NPÚ v kategorii VI. Záchrana památky je navržen Ing. Daniel Černý, vlastník objektu.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.