Záchrana páternosteru v Petschkově paláci v Praze

Novoklasicistní budovu s novobarokními prvky z let 1923–1927, zvanou Petschkův palác, navrhl Max Spielmann pro bankéře Julia Petschka jako monumentální sídlo Bankovního domu Petschek a spol. Petschkův palác je dnes připomínán především v souvislosti s tragickými událostmi z období protektorátu 1939–1945, kdy se stal sídlem gestapa. Samotný palác je však pozoruhodným architektonickým, uměleckořemeslným i technologickým dílem.

  • Páternoster v Petschkově paláci v Praze po obnově

    Páternoster v Petschkově paláci v Praze po obnově

Bankovní dům disponoval vrcholy tehdejšího technologického pokroku: byl plně klimatizován, komunikaci obstarávala potrubní pošta, měl vlastní telefonní ústřednu a dva dosud funkční páternostery výtahového oběhového systému orig. STIGLER Milano. Oba páternostery byly vyrobeny a osazeny roku 1924. První obsluhuje čtyři patra, k čemuž používá 14 kabinek, ve druhém běhá mezi 7 podlažími 16 kabin. Šestnáctikabinový systém je unikátní díky neobvyklému umístění strojovny v suterénu budovy.

Páternostery byly opakovaně opravovány, na přelomu tisíciletí došlo i k nevhodným rekonstrukčním zásahům. Původním záměrem investora byla rekonstrukce šestnáctikabinového páternosteru s pomocí obvyklé náhrady strojního zařízení moderní technologií. Poté, co byl ve spolupráci s firmou Euro Výtahy vyhodnocen technický stav a doložen ojedinělý výskyt této technologické konstrukce v ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo restaurovat a vrátit do provozu původní konstrukční systém s důrazem na materiálové zachování výtahového stroje a jeho detailů v podobě, jak byl provozován ve 30. a 40. letech 20. století.

Firma Euro Výtahy provedla celkovou rekonstrukci, vyměnila poškozené hnací a konstrukční části za kopie technických prvků původního systému s ohledem na autenticitu zpracování, vyčistila, konzervovala a vyrovnala konstrukci kabin, restaurovala jejich vnitřní povrchy, portály a systémy značení z 30. a 40. let 20. století, rekonstruovala osvětlení a in situ ponechala i nefunkční rozvody v doloženém historickém řešení.

Výjimečná rekonstrukce/repase oběžného výtahu – páternosteru – znamená záchranu původního konstrukčního řešení a technických a strojových prvků výtahového systému firmy STIGLER Milano. Další exemplář tohoto typu se již v ČR nevyskytuje. Detailní rekonstrukce původního strojního zařízení je v současném přístupu k historickému technickému vybavení budov zcela ojedinělá.

Foto: archiv nominovaných

Nominuje NPÚ, ÚOP v Praze.

Na cenu NPÚ v kategorii V. Záchrana jsou navrženy Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, zastoupené Ing. Janem Benátským, ředitelem Odboru hospodářské správy, a firma EURO VÝTAHY, s. r. o., zastoupená ředitelem Jakubem Vymyslickým.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.