Publikace Posvátné umění v nesvaté době | České sakrální umění 1948–1989

Kniha vydaná jako katalog ke stejnojmenné výstavě Muzea umění Olomouc (27. 10. 2022 – 9. 4. 2023) představuje zásadní soubornou sondu do českých, moravských a slezských církevních staveb. Věnuje se sakrální architektuře a umění ve specifických interiérech v období komunistické totality na našem území.

  • Publikace Posvátné umění v nesvaté době | České sakrální umění 1948–1989 – MUO Olomouc

    Publikace Posvátné umění v nesvaté době | České sakrální umění 1948–1989 – MUO Olomouc

První část knihy zahrnuje tři teoretické stati. Historik umění Ivo Binder seznamuje čtenáře se situací výtvarného umění v sakrálních prostorech v daném období. Na něj navazuje teolog a historik Michal Sklenář odborným pojednáním o situaci římskokatolické církve v druhé polovině 20. století. Třetí stať, jejímž autorem je historik a teoretik umění Tomáš Mazáč, je zaměřena na situaci výtvarného umění v Českobratrské církvi evangelické.

Podstatnou a nejrozsáhlejší částí publikace je však řada medailonů od obou kurátorů výstavy Šárky Belšíkové a Ivo Bindera a od historika Michala Sklenáře, které v bohatém obrazovém doprovodu představují nejvýznamnější lokality, v nichž díla vznikla, autory uměleckých děl a vybrané osobnosti, které se o jejich vznik zasloužily. Redakci publikace vedla emeritní kurátorka Muzea umění Anežka Šimková a grafickou podobu jí vtělil Petr Šmalec.

Nominovaná publikace je výsledkem dlouhodobé odborné badatelské práce jejích autorů. V přehledné formě zpřístupňuje odborné i širší veřejnosti základní informace o duchovním umění v našich zemích v letech 1948–1989, přičemž jde o první syntetickou práci věnující se tomuto úseku tvorby, mající významný dopad i do oblasti památkové péče. Řada realizací se totiž nachází v objektech kulturních památek, přičemž dodnes se jedná o často opomíjená a neprávem podhodnocovaná díla. Bohužel část těchto děl z důvodu neznalosti zanikla, části pak bez patřičné ochrany nadále hrozí reálný zánik.

Publikace může být jednou ze základních příruček k určení hodnoty a významu moderních výtvarných děl, která jsou součástí sakrálních interiérů, a také samotné církevní architektury vzniklé ve sledované době. Rovněž přináší náměty pro případné rozšíření památkové ochrany či návrhy konkrétních děl a staveb k prohlášení za kulturní památky.

Foto: MUO Olomouc

Nominuje NPÚ, ÚOP v Olomouci.

Na cenu NPÚ v kategorii V. Prezentace, popularizace jsou navrženi Muzeum umění Olomouc, s. p. o., zastoupené ředitelem Mgr. Ondřejem Zatloukalem, a autoři a editoři knihy Mgr. Ivo Binder a Mgr. Šárka Belšíková.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.