Objev a restaurování nástěnných maleb kostela ve Strýčicích

Raně gotický kostel sv. Petra a Pavla skrýval cenné nástěnné malby z první poloviny 14. století. Ty byly během příprav na rekonstrukci kostela identifikovány a následně odkryty, což umožnilo upřesnit vývoj stavby, poznat starší podobu kněžiště a doložit dobovou liturgickou praxi.

  • Nástěnné malby v kostele ve Strýčicích po restaurování

    Nástěnné malby v kostele ve Strýčicích po restaurování

Původně raně gotický kostel získal současnou podobu stavební úpravou z konce 14. století. Tehdy došlo ke zvýšení kněžiště a přístavbě jižní kaple. Během příprav rekonstrukce v letech 2021–2022 se podařilo na klenebních čelech kněžiště sondážně prokázat výskyt malířské výzdoby a následně byly odhaleny cenné malby a pozůstatky dvou románsko-gotických okének se zlomkem původního dřevěného okenního rámu.

V presbytáři se podařilo zachytit celkově tři vrstvy nástěnných maleb. Pod sanktuářem se zachovaly zbytky geometrického dekoru z doby výstavby kostela kolem poloviny 13. století. Převažující část výzdoby se nachází kolem zazděného severního okna a tvoří dva pásy s výjevy mučení apoštolů. Ve vrcholu se nalézá polopostava archanděla s rozepjatými křídly, vše původem ze 30.–40. let 14. století. V poslední čtvrtině 14. století byl do ostění severního okna vložen kamenný sanktuář. Zazdívku nad ním doplnil malovaný architektonický nástavec s postavou Bolestného Krista.

O organizaci a financování obnovy se významně zasloužil Spolek na obnovu kostela ve Strýčicích. Bez jeho iniciativy, osobního zaujetí členů a zprostředkovávání komunikace zainteresovaných osob a institucí by tolik realizovaných prací nebylo možných.

Nalezené nástěnné malby významným způsobem rozšířily znalosti o umění lucemburské doby na jihu Čech. Jejich odkrytí také dovolilo poznat starší podobu kněžiště, kdy interiér osvětlovala tři půlkruhově klenutá okna. Nálezy nejen upřesnily stavební vývoj kostela, ale také doložily dobovou liturgickou praxi, kdy na oltářní menze nebyl používán nástavec a jeho ikonografický obsah nahrazovala právě odhalená vyobrazení na stěnách. Změnu praxe lze předpokládat až v závěru 14. století. Velké překvapení představoval nález pozůstatku dřevěného okenního rámu ze 13. století, který lze z hlediska poznání stavební technologie považovat za unikátní.

Celkově lze konstatovat, že se dle rozsahu a stavu dochování jedná o jeden z nejvýznamnějších objevů středověkých nástěnných maleb na území České republiky v posledním desetiletí.

Foto: archiv nominovaných

Nominuje NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích.

Na cenu NPÚ v kategorii kategorii II. Restaurování jsou navrženi Spolek na obnovu kostela ve Strýčicích (Förderverein Pfarrkirche Stritschitz/Strýčice e. V.), zastoupený Petrem Reitingerem, a restaurátor ak. mal. Jiří Čech.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.