Konverze bývalých městských jatek v Ostravě

Historický areál městských jatek z 80. let 19. století představuje v centru Moravské Ostravy ojediněle dochovaný industriální celek. Jatka byla v provozu až do roku 1965, pak začala postupně chátrat. Roku 2016 se městu Ostrava podařilo areál jatek zpět vykoupit a vyhlásilo mezinárodní architektonickou soutěž na jejich konverzi.

  • Bývalá městská jatka v Ostravě po konverzi | © PLATO Ostrava – Martin Polák

    Bývalá městská jatka v Ostravě po konverzi

Areál jatek vznikal postupně a na konci století byl uváděn jako nejmodernější provoz na Moravě a ve Slezsku. Dodnes dochované budovy pocházejí z přestavby v letech 1902–1903 a zachovaly se díky jejich prohlášení za kulturní památku v roce 1987. Na začátku 90. let prodalo město tuto kulturní památku včetně přilehlých pozemků společnosti Bauhaus s podmínkou, že dochovanou část bývalých jatek do dvou let obnoví a využije. Firma ale obnovu nikdy nerealizovala a budovy dlouhou dobu figurovaly na seznamu nejohroženějších památek. Nakonec město areál vykoupilo zpět s cílem zachránit památku a využít ji jako městskou galerii PLATO.

Před konverzí – bývalá městská jatka v Ostravě Po konverzi  | © PLATO Ostrava – Martin Polák

Autorem finálního architektonického návrhu se stalo polské studio KWK PROMES Roberta Konieczného. Jeho realizace vyzdvihla unikátní charakter objektu se zjevnou historií proměn. Režné zdivo bylo citlivě obnoveno, v nezbytném rozsahu doplněno cihlou. Velké otočné stěny ze soudobého materiálu vzhledově odpovídající betonu tvoří významnou součást nové galerie. V maximální možné míře byly zachovány autentické prvky, jako jsou litinové sloupy, kotvy ve zdivu, keramické glazované tvarovky na parapetech, torza technického vybavení nebo venkovní kamenné dlažby. Úpravy bezprostředního okolí včetně zeleně se postupně dokončují.

Odkoupení industriálních objektů, záchrana a nalezení jejich nového využití je výjimečným počinem města. Konverze v tomto měřítku a pro potřeby galerie je pak výjimečná nejen v prostředí České republiky, ale i ve středoevropském kontextu a posiluje prestiž Ostravy jako důležitého bodu na mapě kulturních center Evropy.

Foto: archiv nominovaných, PLATO Ostrava – Martin Polák 

Nominuje NPÚ, ÚOP v Ostravě.

Na cenu NPÚ v kategorii III. Památková konverze jsou navrženi architektonická kancelář KWK PROMES, zastoupená architektem Robertem Koniecznym, město Ostrava, zastoupené primátorem Mgr. Janem Dohnalem, PLATO – městská galerie, zastoupená ředitelem Mgr. Markem Pokorným.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.