Obnova výcvikových stájí v Heřmanově Městci

Soubor rehabilitovaných objektů je nejen příkladem úspěšného šlechtického podnikání a kulturně-společenského postavení knížecí rodiny Kinských, ale i jednotně vizuálně komponovaným souborem technických staveb, který zachovává nepřetržitou kontinuitu chovu a šlechtění jezdeckých a kočárových koní již téměř 150 let.

  • Budova bývalých loveckých stájí v Heřmanově Městci po obnově

    Budova bývalých loveckých stájí v Heřmanově Městci po obnově

Bývalé lovecké stáje knížat Kinských byly vystavěny roku 1875 v neorománském slohu podle plánu stavitele Jana Jesenského. Komplex využil na svou dobu nejmodernější technologie a byl inspirován anglickými hipologickými stavbami. Po roce 1945 přešel celý areál včetně mobiliáře do rukou státu. Iniciátorem nákladné rekonstrukce byl jeho dnešní správce, Národní hřebčín Kladruby nad Labem.

V rámci kompletní rekonstrukce stájí, která začala v březnu 2021, byly interiéry i exteriéry očištěny od pozdějších úprav a stavebně i ideově navráceny do roku 1875. Novodobými doplňky jsou konstrukce kruhové jízdárny, kolotoče a skladu sena.

Režná cihelná fasáda byla restaurátorsky obnovena ve čtyřech variantách, které respektovaly degradaci jednotlivých prvků stavebního materiálu. Na obdobném principu byly opraveny i všechny výplňové prvky. Stěžejní byla složitá rehabilitace prosklené střechy hlavní budovy stájí a znovuobnovení enfilády a střešních oken stájí letních. Historické maštale po rekonstrukci materiálově i barevně odpovídají historickým vzorům, včetně komunikací, jejichž povrchy jsou zhotoveny z dubových špalků.

Před obnovou Po obnově

Situace areálu je v řadě ohledů specifická – jedná se o nemovitou kulturní památku (2007), sloužící pro chov a výcvik starokladrubských koní, tedy movitých kulturních památek (1995), a místo s dlouhou hipologickou tradicí, kterou je žádoucí udržet. Současně ale musí odpovídat stávajícím veterinárním, hygienickým a bezpečnostním standardům. Neoddiskutovatelným benefitem areálu je skutečnost, že se zachovala i velká část historického mobiliáře stájí (sedel, uzdění, čabrak, malet apod.), který je stále pietně udržován v použitelném intaktním stavu.

Díky obnově se areál zachovává v původní podobě. Kvalitní uměleckořemeslná rekonstrukce je zárukou pokračování tradičně pojatého výcviku ceremoniálních koní. Důležitou koncepční změnou pro prezentaci stájí je jejich částečné otevření veřejnosti. Přístupná bude nově klasická i gala sedlovna, část stájí včetně ukázek tradičního výcviku mladých koní, tzv. remont.

Foto: archiv nominovaných

Nominovalo NPÚ, ÚOP v Pardubicích.

Na cenu NPÚ v kategorii I. Obnova památky je navržen Národní hřebčín Kladruby nad Labem, zastoupený Ing. Jiřím Machkem, ředitelem hřebčína, a Ing. Martinem Lacinou, náměstkem ředitele pro služby a správu majetku.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.