Obnova domu a restaurování interiéru bytu Semlerových v Plzni

V bytovém domě pro závodní ředitele Škodových závodů v Plzni vznikl v letech 1933–1934 podle návrhu Adolfa Loose byt pro inženýra Oskara Semlera a Janu Semlerovou. Od konce 60. let 20. století je veden jako movitá kulturní památka. V rámci obnovy se ho podařilo uvést do původního stavu z doby vzniku a zpřístupnit veřejnosti.

  • Semlerova rezidence Plzni po obnově

    Semlerova rezidence Plzni po obnově

Dům představuje kvalitní modernistickou architekturu. Zachovala se vnitřní dispozice, včetně hodnotných prvků a povrchů. Byt manželů Semlerových v západní polovině domu je vynikajícím, v Plzni jediným příkladem loosovského prostorového uspořádání – tzv. raumplanu. Byt má pět výškových úrovní v rozsahu suterénu až prvního patra domu. Centrální část představuje obytná hala o výšce dvou podlaží. Byt je také v Plzni jedinou dochovanou realizací Loosova žáka a kolegy Heinricha Kulky, podle jehož projektu byl vybudován.

Po druhé světové válce byl byt manželů Semlerových stavebně rozdělen na několik bytových jednotek a nebytové prostory. Každý z uživatelů prováděl různé zásahy do původního řešení bez projednání s orgány státní památkové péče, čímž došlo k jeho poškození nebo v případě některých partií k úplné ztrátě. Se zbylými částmi interiéru bylo zacházeno nešetrně. Rovněž bylo vážně poničeno původní vybavení, přičemž mnohé prvky nebo celé jeho soubory chyběly.

Před obnovou Po obnově

Cílem obnovy bytu bylo jeho opětovné uvedení do stavu z konce 30. let 20. století, kdy v něm rodina Semlerových naposledy bydlela. Znamenalo to propojení jeho oddělených částí, odstranění vestaveb (tedy obnovení původního prostorového uspořádání), doplnění chybějících částí obkladů stěn, vestavěného nábytku, povrchů podlah a zařizovacích předmětů, a to na základě průzkumů, historické dokumentace a vzpomínek syna stavebníků Willa Semlera. Obnova interiéru byla realizována v režimu restaurování. Nezbytným předpokladem pro její provedení byla důkladná oprava domu, který je rovněž kulturní památkou. Příprava a realizace proběhla ve spolupráci s rodinou Semlerových, žijící od roku 1940 v Austrálii.

Podařilo se zachránit významnou památku moderní architektury a zpřístupnit ji jako součást nově vzniklého Centra pro výzkum moderní architektury Západočeské galerie v Plzni. Celkovou obnovou domu, spojenou s rehabilitací zahrady, získala instituce také důstojné zázemí pro svou architektonickou sbírku.

Foto: archiv nominovaných

Nominuje NPÚ, ÚOP v Plzni.

Na cenu NPÚ v kategorii I. Obnova památky jsou navrženi Západočeská galerie v Plzni, zastoupená ředitelem Mgr. Romanem Musilem a Ing. arch. Petrem Domanickým, kurátorem sbírek a výstav, a dále Robert Lamač.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.