Nominace na Cenu NPÚ 2014 v kategorii Obnova památky / restaurování – Konzervace a restaurování technologie Vernerova mlýna v Brlohu

Vedle obytné a hospodářské části ze 17. století se ve mlýně zachovala unikátní technologie z 19. století a z první třetiny 20. století. Od roku 2009 prochází mlýn rozsáhlou opravou, na jejímž konci je plán na vytvoření muzea věnovaného mlynářství a dalším zapomenutým řemeslům.

Vernerův vodní mlýn v Brlohu na Lounsku je samostatná usedlost patrně z počátku 17. století. Vedle obytné a hospodářské části se zde unikátně zachovala mlynářská technologie z 19. století a z první třetiny 20. století, takže může sloužit jako ukázkový příklad malého venkovského mlýna adaptovaného na moderní mlýn válcový. Součástí vybavení je unikátní savka, archaický čisticí stroj, kterých se u nás dochovalo jen pár. Od roku 2009 prochází mlýn rozsáhlou opravou, na jejímž konci je plán na vytvoření muzea českého mlýna a zapomenutých řemesel.

V roce 2014 se podařilo opravit, konzervovat a zprovoznit elektrodynamo a Křižíkovu rozvodnici, opravit mlecí stolici s rýhovanými válci pardubické firmy Hübner & Opitz, hranolové vysévače, výtahy a spádové trubky i savku; práce na opravách dalších strojů budou letos pokračovat. Veškeré zásahy prováděl restaurátor Pavel Sršeň ve spolupráci s odbornými pracovníky NPÚ. Výsledkem je precizní práce, která zajistila možnost předvádění technologického zařízení při zachování patiny stáří.

Mlýn nabízí expozici věnovanou mlynářství a tradičním řemeslům a pravidelně se v něm konají kulturní akce, na kterých se prezentuje tradiční mlynářské řemeslo, lidové zvyky nebo zpracování místních plodin, například kdoulí. Vernerův mlýn Brloh je začleněn do mezinárodního projektu Mortelgrund – Stará solná stezka (Mortelgrund – Alte Salzstrasse), je rovněž součástí tzv. Krušnohorského mlýnského okruhu a pro návštěvníky vydal publikaci Cesta žita. Je tak vzorovou ukázkou citlivé rekonstrukce technické památky a jejího zpřístupnění veřejnosti.

Za Ústecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem
Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byla navržena Ing. Stanislava Šefčíková (vlastník, investor)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.