Obnova střešního pláště zámku Lešná u Zlína

Zámek Lešná s přilehlým areálem představuje cenný doklad vývoje zahradní kultury i životního stylu šlechty v 19. století. Když se stal vlivem dalšího historického vývoje ve 20. století majetkem státu, ztratil zámek mnoho ze své původní podoby. Aktuálně ukončená obnova dekorativní střechy pomáhá vrátit architektuře její charakteristický ráz.

  • Zámek Lešná po obnově střešního pláště

    Zámek Lešná po obnově střešního pláště

Reprezentativní stavba zámeckého objektu v eklektickém stylu vznikla v letech 1887–1893 dle projektu Johanna Micka a Viktora Siedeka na místě starého klasicizujícího zámku. Střecha ztratila svou barevnost a dekorativnost při zásadní obnově ve 2. polovině 20. století, ve fragmentech zůstala zachována pouze na hlavní, tzv. vodárenské věži a různých drobných vikýřích nebo dekorativních prvcích.

střecha zámku Lešná před obnovou střecha zámku Lešná po obnově

Obnova střešního pláště probíhala v letech 2019–2021. Byla zaměřena na rekonstrukci havarijního stavu krytiny, dřevěných konstrukcí a klempířských prvků. Vedle obnovy stavebnětechnické funkce střechy byl cílem stavebního záměru také návrat k původnímu ornamentálnímu a barevnému architektonickému řešení z doby výstavby objektu. Rekonstrukce vycházela z fyzicky dochovaných prvků střechy a historických fotografií a vyžadovala nadstandardní přístup všech zúčastněných.

Nové střešní tašky byly vyrobeny na zakázku německou firmou Dachkeramik Meyer-Holsen GmbH a hřebenáče dle dochovaných typů českou firmou PKZ Keramika Poštorná (nástupcem historického dodavatele), a to v různých kombinacích tří barev (režná, zelená a žlutá glazura) a pěti rozměrů (dvou hřebenáčů, tří střešních tašek). Z fragmentů zachovaných původních střešních tašek byla v podkroví utvořena drobná expozice. Zdobné keramické hlavice komínů se taktéž vytvářely na zakázku. Práce byly obtížné vzhledem k členitosti a rozsahu střešního pláště i navazujícím prvkům, které procházely restaurováním (okna, okenice, dřevěné vikýře, dekorativní klempířské prvky, kamenné a štukové dekorace). Další komplikace přinášela i přísná opatření ochrany přírody ve vztahu ke kolonii vrápenců a netopýrů, a také bylo nutno zohlednit běžný návštěvnický provoz zlínské zoo.

Jedná se o výjimečnou akci obnovy památky historizující architektury ve Zlínském kraji. Návrat k historické podobě z doby výstavby objektu, řemeslná náročnost, daná členitostí střechy, atypickými prvky a provázaností s dalšími profesemi včetně restaurování, z ní činí ojedinělou událost ve světě památkových obnov.

Za Zlínský kraj nominuje ÚOP v Kroměříži.

Na cenu NPÚ v kategorii I. Obnova památky jsou nominováni ZOO a zámek
Zlín-Lešná, p. o., zastoupená ředitelem Ing. Romanem Horským, realizační firma TESLICE CZ, s. r. o., zastoupená jednatelem Martinem Šrámkem, a projekční firma H & B real, a. s., zastoupena manažerem Architektonického a projekčního oddělení Ing. Daliborem Mičudou.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.