Záchranné práce na paláci hradu Starý Světlov

Poměrně odlehlá a vysoko položená zřícenina Starého Světlova (609 m n. m.) uchovává řadu významných dokladů středověkého stavitelství. Především se jedná o palác, jehož pozůstatky byly dlouhodobě vystaveny negativnímu působení povětrnosti i lidského faktoru. V roce 2021 bylo přikročeno k nutným záchranným pracím.

  • Zříceniny hradního paláce, stav po provedení konzervačních prací; v popředí pilíř, vlevo zbytek průčelí se vstupem do interiéru

    Zříceniny hradního paláce, stav po provedení konzervačních prací; v popředí pilíř, vlevo zbytek průčelí se vstupem do interiéru

Práce byly zahájeny v červenci 2021 archeologickým výzkumem v západní části paláce, v místech dotčených následnými pracemi. Následně bylo zdivo očištěno a odborně zdokumentováno, poté proběhla jeho citlivá konzervace a překrytí ochrannou nadezdívkou. Významné nálezy (kvalitní interiérové i exteriérové omítky, maltové podlahy i další stavební i architektonické detaily) byly účinně ochráněny přisypáním zeminy a citlivou stavební konzervací. Práce byly ukončeny v září téhož roku, jejich cílem bylo dosažení účinné ochrany cenného středověkého zdiva.

Zásah byl proveden citlivě, s respektováním všech detailů i výrazu původního zdiva a způsobem, který zajistil dlouhodobou ochranu originálních konstrukcí. Finálním řešením je „čistá“, zakonzervovaná zřícenina v přírodním prostředí, bez dalších přístřešků a staveb a bez nežádoucích aktivit, které by přinesly další devastaci areálu a ohrožení jeho památkových hodnot. 

Konzervační a stavební práce, které koordinoval a realizoval Martin Petrůj, byly provedeny na mimořádně vysoké řemeslné úrovni. Do společného úsilí se podařilo zapojit místní obyvatele a spolky i nadšence z řad odborné a laické veřejnosti, například členy zlínské sekce Klubu Augusta Sedláčka, zaměstnance NPÚ a další.

Nominované práce na Starém Světlově vedly k citlivé záchraně výrazně ohrožených partií hradu, jejichž součástmi byly cenné stavení a architektonické detaily jako pozůstatky fasádních otvorů, interiérových i exteriérových omítek, vřetenového schodiště, či pilířů nesoucích zaniklé arkýře a podobně.

Práce byly financovány z veřejné sbírky, kterou iniciovala obec Podhradí prostřednictvím starosty Františka Koudelky. Obec, přestože není vlastníkem objektu, se dlouhodobě snaží o poznání, záchranu a kultivovanou prezentaci této památky. Cíleně vrací hrad do povědomí místních obyvatel a snaží se o to, aby oni sami převzali praktickou péči o jeho zachování.

Na komunitní bázi se zde podařilo spojit odborníky i laiky při účinné péči o konkrétní kulturní památku. Tento přístup lze ze společenského hlediska hodnotit jako mimořádně úspěšný a příkladný.

Za Zlínský kraj nominuje ÚOP v Kroměříži.

Na cenu NPÚ v kategorii VI. Záchrana památky jsou nominováni obec Podhradí, zastoupená starostou Františkem Koudelkou, a za koordinaci a realizaci stavebních prací Martin Petrůj.

 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.