Rekonstrukce vchodového objektu tvrze Bouda u Těchonína

Dělostřelecká tvrz Bouda je součástí československého opevnění, které bylo budováno v letech 1936–1938 v rámci přípravy československé armády na obranu republiky. Jako nejnáročnější součást opevnění je tvořena několika objekty a propojovacími podzemními chodbami. Komplex je od 90. let 20. století postupně rekonstruován, nyní prošel rekonstrukcí vchodový objekt K-S22a Krok.

  • Dělostřelecká tvrz Bouda po rekonstrukci

    Dělostřelecká tvrz Bouda po rekonstrukci

Vchodový objekt K-S22a Krok umožňoval hlavní vstup osádce tvrze a vjezd pro zásobování. Práce na obnově tvrze akcelerovala poté, co se vlastníkem stal Pardubický kraj. Ten spustil promyšlenou, na několik etap rozdělenou revitalizaci, financovanou z vlastního rozpočtu. Situace objektu je v řadě ohledů specifická: jedná se o kulturní památku, současně je to významná přírodní lokalita – zimoviště netopýrů, je třeba zohlednit lokalizaci uprostřed hospodářského lesa atd.

Nejdříve byla celá tvrz nově elektrifikována, v 2. etapě proběhla stavební rekonstrukce zevnějšku vchodového objektu, tj. oprava a izolace střechy, natažení omítek, výroba a osazení tvarově přesných replik pancéřových zvonů, střílny těžkého kulometu, granátových skluzů a trub pro stěnové periskopy, pancéřových dveří ve vchodu pro pěší a posuvných vrat ve vjezdu pro nákladní auta. Nutno vyzdvihnout i obnovu drenážních vrstev u stěn srubu a navrácení okolního terénu do stavu z roku 1938.

Dělostřelecká tvrz Bouda před rekonstrukcí Dělostřelecká tvrz Bouda po rekonstrukci

Původní receptury omítek z let stavby opevnění nebylo možné použít, nanášely se totiž na čerstvý beton a jejich vzájemná chemie vedla k jiným procesům. Cílem bylo vybrat takovou omítku, která se svým povrchem bude nejvíce podobat té původní. Omítky se na stěny srubu nanášely ručně. Nově byla ve vchodu instalována samočinně vysouvaná vrata, která v původním projektu představovala hlavní, nejmohutnější a nejsložitější uzávěr chodby vjezdu včetně tlakového uzavření. Celková hmotnost vrat dosahovala 21 tun. V další části projektu dojde jak na stavební obnovu interiérů (příčky, podlahy, omítky), tak i na kompletní znovuvybavení interiéru.

Hodnota celého stavebního díla dělostřelecké tvrze Bouda spočívá nejen v hmatatelném dokladu o vyspělém prvorepublikovém průmyslu a stavebnictví, ale hovoří i o pohnutých historických událostech první poloviny 20. století. Vchodový objekt, jakožto svědek nedokončené výstavby československého opevnění a zároveň oběť pozdějších zkoušek protibetonových střel, byl v letech 1949–1950 zčásti opraven. Díky této opravě je srub K-S22a Krok jediným vchodovým objektem čs. opevnění zachovaným v původní podobě.

Za Pardubický kraj nominuje ÚOP v Pardubicích.

Na cenu NPÚ v kategorii I. Obnova památky je nominován Pardubický kraj.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.