Televizní magazín Z metropole a jeho osvětový význam

V roce 2021 oslavil magazín České televize Z metropole 15. výročí zahájení svého vysílání. Za dobu existence si získal pevné postavení ve vysílacím schématu ČT, oblibu a přízeň diváků, a to nejen pražských, a respekt a uznání kolegů publicistů i odborné veřejnosti.

  • Z metropole

    Z metropole

Reportážní magazín Z metropole začala ČT vysílat v září roku 2006, kdy vznikla potřeba naplnit novými pořady program stanice ČT24. Už po půl roce však pořad přešel na ČT1 a zde se vysílá dosud. Do současnosti Česká televize odvysílala více než 800 vydání Z metropole a v rámci pořadu se objevilo téměř 2500 původních reportáží.

Základní osnovu pořadu obvykle tvoří tři větší, exkluzivní reportáže a doplňuje je 5–7 kratších příspěvků. V případě, kdy se redaktorům podaří shromáždit více materiálu, než se vejde do běžné reportáže, vzniká tematický pořad Metropole speciál. Dosud to byly například speciály S prsty v prsti – o historii zahrádkářských kolonií, Mlýnek, který doklapal – o legendární, dávno zaniklé plovárně v Braníku, nebo Fenomén Václavák – o atmosféře a proměnách jedinečného pražského náměstí.

Tým kmenových redaktorů je tříčlenný, přičemž v průběhu let se jich vystřídalo všehovšudy šest. Současný tým v nezměněné sestavě pracuje 10 let. Koncepce, struktura a obsah magazínu dlouhodobě přesahuje rámec běžného regionálního zpravodajství nebo nahodilého sbírání solitérních informací. Redaktoři díky svým dlouholetým zkušenostem a širokému okruhu spolupracujících odborníků a respondentů dokázali vytvořit audiovizuální kroniku Prahy. Pořad sleduje Prahu v celé její komplexnosti, zabývá se historií města, stavbami a památkami, pozoruhodnými lokalitami či územními celky, přírodou, kulturou a uměním, průmyslem a živnostmi, osobnostmi a pamětníky i každodenním životem Pražanů a místních komunit.

Přínos magazínu spočívá v dlouholeté soustavné pozitivní prezentaci Prahy a její historie pro širokou veřejnost, v budování vztahu k našemu hlavnímu městu a ve shromažďování a šíření znalostí, které by bez v pravdě badatelské práce redaktorů zůstaly zapomenuty. Dává prostor odborníkům i řadovým obyvatelům Prahy a jejich vědomostem, schopnostem a vzpomínkám. Pořad se významně podílí na šíření znalostí a dobrých příkladů péče o Prahu a její památky.

Za hl. m. Praha nominuje ÚOP v Praze.

Na cenu NPÚ v kategorii V. Prezentace a popularizace jsou nominovány Česká televize a redaktorský tým magazínu Z metropole: Petr Sojka, PhDr. Magdaléna Šulcová a Sabina Janovicová.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.