Soustavný výzkum a prezentace ohrožených továrních komínů

Před deseti lety se problematice továrních komínů, jejich architektuře, typologii či symbolice věnovali jen ojedinělí odborníci nebo nadšenci – „komínáři“. Ovšem díky výzkumné a popularizační aktivitě Martina Vonky a Michala Horáčka se situace výrazně proměnila. Vyšlo několik knih, konají se výstavy a téma se podařilo dostat do obecného povědomí.

  • Prezentace a popularizace: výstava Tovární komíny - Nové využití ikon průmyslového věku, Kostelec nad Černými Lesy 2021-2022

    Prezentace a popularizace: výstava Tovární komíny - Nové využití ikon průmyslového věku, Kostelec nad Černými Lesy 2021-2022

Oba stojí za projektem MK ČR Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky. Jeho hlavní výzkumná část proběhla v letech 2016–2020. Doprovází ji a navazuje na ni úsilí zprostředkovat téma veřejnosti. Záměr systematicky a komplexně zmapovat problematiku továrních komínů je novátorský a objevný. Památková péče se dosud věnovala komínům jen v jednotlivých konkrétních případech.

Projekt dal vzniknout třem publikacím, které prezentují celou skupinu technických památek. První v roce 2014 Tovární komíny. Funkce konstrukce, architektura podala základní popis těchto památek. Další byla věnována demolicím továrních komínů: Tovární komíny. Pády ikon průmyslového věku. Třetí publikace Tovární komíny. Nové využití ikon průmyslového věku je z roku 2020 a mapuje možnosti soudobého využití těch komínů, které již neslouží původní funkci. Vyšla i řada dalších publikací a článků v nejrůznějších odborných periodikách, v tisku, na webových stránkách a sociálních sítích.

Mezi další aktivity M. Vonky a M. Horáčka patří také pořádání výstav. V letech 2015 a 2016 byly výstavy věnovány tématu továrních komínů s vodojemy. Zatím poslední výstava o novém využití továrních komínů se loni uskutečnila v Kostelci nad Černými lesy a od 26. března 2022 ji návštěvníci mohou shlédnout v Hornickém skanzenu Mayrau. Oba autoři také hojně vystupují v médiích, v minulém roce například natočili seriál reportáží pro Český rozhlas Vltava a na sociálních sítích spustili kampaň #kominytahnou, která má na tovární komíny upozornit i touto cestou.

Je více než zřejmé, že se Martinu Vonkovi a Michalu Horáčkovi podařilo díky jejich soustavnému výzkumu a přednáškovým a osvětovým aktivitám správně téma továrních komínů uchopit a prezentovat. Jejich aktivity pomohly nejen odborné složce státní památkové péče, ale především popularizaci a prezentaci tématu směrem k veřejnosti, která nyní v továrních komínech může spatřovat hodnoty, symboliku a chápat, že komíny jako ikony průmyslového věku jsou platnou součástí paměti místa.

Za Královéhradecký kraj nominuje ÚOP v Josefově.

Na cenu NPÚ v kategorii V. Prezentace a popularizace jsou nominováni Ing. Martin Vonka, Ph.D., a Mgr. Michal Horáček.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.