Restaurování barokní kazatelny v kostele v Bozkově

Kazatelna z roku 1754 je nedílnou součástí mobiliáře kostela a její autorství se připisuje dílně Jelínků z Kosmonos. Stav kazatelny byl v roce 2018 havarijní. Restaurátorský zásah ji zachránil před zánikem a na základě provedených průzkumů jí též vrátil původní podobu a polychromii.

  • Kazatelna po restaurování

    Kazatelna po restaurování

Restaurátorský zásah byl rozdělen do tří etap. První etapa proběhla v roce 2018 a zahrnovala demontáž díla a restaurování soch evangelistů. V roce 2019 následovala druhá etapa, která zahrnovala restaurování stříšky, sochy Boha Otce a tří doprovodných postav andělů. Závěrečná etapa proběhla v roce 2021 a jejím předmětem bylo restaurování řečniště kazatelny a přístupového schodiště.

Všechny části kazatelny byly očištěny od polétavého prachu a tmavých depozit suchou cestou. Po zkouškách rozpustnosti následovalo chemické sejmutí zakalené lakové vrstvy a druhotné polychromie. S ohledem na silné napadení dřevokazným hmyzem byly architektonické části radiačně ozářeny. Plastická rekonstrukce se soustředila na místa, kde původní řezbářský prvek chyběl nebo byl nevratně poškozen. Na doplněných místech byla rekonstruována polychromie. Na závěr byly polychromie architektury včetně zlacených prvků i sochařské výzdoby opatřeny ochranným vosko-damarovým lakem.

Restaurátorský zásah kazatelnu zachránil a vrátil jí podobu, jakou měla v době svého vzniku, přičemž nezanedbatelnou součástí úkolu bylo obhájit vizuální změnu před farním společenstvím. Došlo k obnově původní polychromie – mramorování a zejména zlacení a stříbření, které bylo nově podle dochovaných fragmentů opatřeno modrými, zelenými a červenými lazurami a waschgoldy. V roce 2021 byly restaurátorské práce dokončeny a kazatelna umístěna zpět do interiéru kostela.

Kazatelna je prvním zrestaurovaným kusem mobiliáře kostela a v budoucích letech by restaurování mělo pokračovat dalšími prvky mobiliáře – zejména hlavním oltářem a bočními oltáři. I jim by měla být navrácena původní podoba z doby, kdy v Bozkově působila sochařská dílna Jelínků.

Za Liberecký kraj nominuje ÚOP v Liberci.

Na cenu NPÚ v kategorii II. Restaurování památky je nominován P. ThMgr. Krzysztof Mikuszewski z Římskokatolické farnosti Bozkov.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.