Restaurování čtyř bočních oltářů v kostele v Kostelci na Hané

Barokní kostel sv. Jakuba Staršího je jednolodní stavba z roku 1754. Čtyři boční oltáře nacházející se v interiéru kostela byly ve velmi špatném technickém stavu a dřívější neodborné úpravy je esteticky znehodnotily. Cílem restaurování bylo oltáře technicky zajistit a vrátit jim jejich původní uměleckou kvalitu.

  • Boční oltář Ukřižování Páně po restaurování

    Boční oltář Ukřižování Páně po restaurování

Čtyři boční štukové oltáře (sv. Jana Nepomuckého, sv. Anny, Ukřižování Páně a Bolestné Panny Marie) byly ve spodní části zavlhlé, jejich štukové části byly nesoudržné a několikrát monochromně přetírané. Rozšířené restaurátorské průzkumy prokázaly přítomnost původní polychromované vrstvy skryté pod novějšími monochromními nátěry.

Cílem bylo rehabilitovat tuto originální barevnou vrstvu a vyčistit a obnovit umělé mramory oltářů. Nevhodné nátěry byly sejmuty na původní dochovanou barevnost inkarnátu. Vzhledem k tomu, že průzkum potvrdil dochovanou barevnost u všech oltářů, včetně křtitelnice, kazatelny a dalších soch, byla stanovena jednotná koncepce restaurování s prezentací mimořádně dochované původní polychromie. Uvolněné části a praskliny byly dle potřeby fixovány, poškozené a chybějící partie doplněny vápenným štukem. Poté byla provedena závěrečná povrchová úprava směsí přírodních vosků.

Boční oltář  sv. Anny před restaurováním Boční oltář  sv. Anny po restaurování

Akce byla mimořádná zejména tím, že se podařilo rehabilitovat podstatnou část autentického polychromovaného barokního mobiliáře kostela do jeho původní podoby, přičemž v rámci současného stavu poznání obdobného vybavení barokních sakrálních prostorů v regionu Olomoucka se jednalo o zcela ojedinělou skutečnost. Akce probíhala od roku 2016 kontinuálně po dobu šesti let. Na restaurování bočních oltářů bude následně navazovat již připravované restaurování hlavního oltáře, kazatelny, křtitelnice a soch ve výklencích.

Za Olomoucký kraj nominuje ÚOP v Olomouci.

Na cenu NPÚ v kategorii II. Restaurování památky je nominována Římskokatolická farnost Kostelec na Hané, zastoupená Mgr. Ing. Petrem Šimarou.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.