Objev malovaných omítek zaniklého kostela v areálu hradu Lukov

V roce 2014 bylo na Lukově, který patří k nejstarším kamenným hradům na našem území, nalezeno a zdokumentováno několik vrstev středověkých omítek s rytými a malovanými konsekračními neboli vysvěcovacími kříži. Objev potvrdil existenci sakrální stavby, jež byla po dlouhou dobu součástí hradu.

Lukov prošel v době, kdy ho vlastnili Šternberkové, mimořádně zajímavým stavebním vývojem, jenž po umělecké stránce dosáhl vrcholu ve 14. a v první polovině 15. století. Koncem 14. století se v dobových písemných pramenech objevují zmínky o hradním kostelu sv. Jana Křtitele, ovšem kde přesně stál, se nikdy nepodařilo zjistit, ačkoli se o to odborníci pokoušeli už od 19. století.

Od 80. let minulého století prochází hradní zřícenina postupnou opravou, jejíž součástí je stabilizace nejohroženějších částí. Loni se úsilí zaměřilo na někdejší západní palác, jehož klenuté místnosti vážně poškodila prosakující vlhkost. Díky úsilí a financím Spolku přátel hradu Lukova a s přispěním dobrovolníků z Hnutí Brontosaurus se začalo s pracemi na izolaci kleneb, při nichž bylo objeveno torzo středověké omítky s rytým a malovaným motivem konsekračního (vysvěcovacího) kříže. Tento zásadní objev dokládá, že několika generacemi hledaný kostel sv. Jana Křtitele stál v západním paláci hradu. Vzhledem k okolnostem nálezu se navíc nabízí hypotéza, že jeho předchůdkyní mohla být pozdně románská kaple, jejíž existenci dokládá nález pozoruhodných architektonických detailů.

Po zdokumentování a odběru vzorků pro odborné expertízy byl nález znovu překryt, aby se zajistila jeho ochrana. Veřejnost se s ním bude moci blíže seznámit v roce 2015 prostřednictvím moderního informačního systému na Lukově, na přednáškách a také v odborném tisku. Objev doložil hodnotu dochovaných konstrukcí hradu a také nastínil možnost získání dalších poznatků při záchranných pracích, které dlouhodobě organizuje a provádí právě Spolek přátel hradu Lukova.

Na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro v kategorii objev, nález roku byli navrženi Ing. Jiří HolíkDavid Juříček (Spolek přátel hradu Lukova).

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.