Záchrana roubenky v Trnové

Koncem minulého roku byla dokončena první etapa rekonstrukce roubené chalupy v obci Trnová v Plzeňském kraji. Stavení ze sklonku 18. století bylo již na pokraji zániku a vlastník nedokázal zajistit opravu. Obec se proto rozhodla stavení odkoupit, aby mohla provést jeho kompletní rekonstrukci. Výsledek je příkladem nejen precizní obnovy historické roubené konstrukce, ale rovněž osvícenosti a kulturnosti obce, jaká dnes stále bohužel zdaleka není samozřejmostí.

  • Opravená zadní část roubenky

    Opravená zadní část roubenky

Roubené selské stavení, jehož jádro pochází již z doby kolem roku 1670, je jedním z mála dochovaných příkladů typické venkovské architektury plzeňského regionu. Zároveň se jedná o poslední památku obce, nadto umístěnou přímo v jejím centru. Dům byl od roku 1936 neobývaný a pouze nezbytně udržovaný, takže mu hrozil v blízké době zánik.

Po odkoupení obec přistoupila k základním přípravným pracím. Byl vypracován stavebněhistorický průzkum, který pomohl k přesnější dataci objektu a výběru vhodných materiálů. Dům by měl být prezentován ve stavu daném posledními úpravami z doby kolem roku 1900, tedy i s obnovenou doškovou krytinou, vnější chlebovou pecí, původními dveřmi, okny, podlahami, lepenicí na stěnách a stropech. Při postupu obnovy byly zvoleny tradiční řemeslné techniky, veškerý materiál byl ručně otesán a veřejnost měla možnost po celou dobu sledovat postup řemeslných prací. Na konci roku 2020, který byl zásadní pro další směřování obnovy domu, bylo dokončeno zajištění zděných částí stavby a přistoupilo se k tesařským pracím. Rovněž byly obnoveny cenné truhlářské detaily a dochovaná výbava interiéru.

Roubenka před záchranou Výměna trámů roubenky

Příkladně zrekonstruované stavení by se mělo stát novým kulturním centrem obce a poskytnout i prostor pro činnost místních spolků. Roubený interiér bude sloužit jako ukázka dobové kultury bydlení a pro oživení lidových tradic během roku. K tomu budou využity autentické předměty z původní domácnosti majitelů statku.

Záchrana roubenky v Trnové je příkladem akce v hodině dvanácté. Obec přišla s iniciativou záchrany památky bezprostředně ohrožené havarijním stavem, s problematickým umístěním i majetkovými poměry. Obnova by nebyla možná bez starostky Petry Šumlovové, která zásadním způsobem koordinovala práce, komunikovala se zastupiteli a obyvateli, zařizovala žádosti o dotace a zajišťovala smluvní vztahy i prezentaci projektu. Přístup obce Trnová by se tak mohl stát příkladem i pro jiné menší obce, jak se starat o své historické dědictví.

Za Plzeňský kraj nominuje územní odborné pracoviště v Plzni.

Na cenu NPÚ v kategorii IV. Záchrana památky je navržena obec Trnová, zastoupená starostkou Petrou Šumlovovou.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.