Záchrana kostela sv. Urbana v Karlových Varech

Spolek pro záchranu kostela sv. Urbana v Karlových Varech se v roce 2009 odvážně pustil do záchrany jednoho ze dvou nejstarších kostelů na území Karlových Varů. Zakoupil ho ve stavu téměř naprosté destrukce, na objektu vázl mnohamilionový dluh. Přesto se podařilo kostel obnovit, přičemž se Spolek důsledně řídil principy památkové péče.

  • Kostel po obnově

    Kostel po obnově

Drobný jednolodní kostel s polygonálním presbytářem, téměř čtvercovou lodí a čtyřbokou věží shlíží z dominantního vršku v Karlových Varech – Rybářích zřejmě již od konce 13. století. Po roce 1825 poprvé čelil hrozbě zbourání, místní obyvatelé jej však proti vedení města ubránili. Církevnímu účelu přestal sloužit v roce 1905.

V dalších dekádách kostel sloužil jako památník s různým obsahem, podle toho, jak se měnily potřeby piety dle ideologie právě vládnoucího režimu. V letech husákovského socialismu dráždil kostel svou minulostí a měl být zbořen. Toto úsilí sice zhatil stavebněhistorický průzkum, který interpretoval stavbu jako historicky cennou, ale přesto byla ponechána postupnému chátrání, v roce 1986 přišla o střechu a v roce 1988 se zřítila větší část presbytáře. Po roce 1989 byl zničený kostel navrácen církvi, která však pro něj neměla využití ani prostředky na jeho opravu. Za korunu jej získal místní podnikatel, který jej zastavil, aby získal prostředky na soukromý podnikatelský plán. Záměr zkrachoval a pohledávka se ocitla v rukou vymahačské firmy.

Kostel před obnovou Kostel po obnově

Nesplacený dluh dlouho blokoval snahy o záchranu kostela. Až v roce 2009 do věci odvážně vstoupil Spolek (tehdy Sdružení) pro záchranu kostela sv. Urbana. Zásluhou Spolku byly v letech 2009–2020 dozděny veškeré zřícené konstrukce, po třiceti letech byl kostel zastřešen. Byly provedeny omítky a nátěry, kostel znovu získal okenní výplně i dveře. Obnoveno bylo i přístupové schodiště a okolní park.

Podkladem obnovy se stal prohloubený stavebněhistorický průzkum, historické stavební plány a historická fotodokumentace. Spolek se důsledně opíral o tradiční řemeslné postupy a využití původních materiálů. Střechu pokryla přírodní břidlice v původním německé krytí.

Kostel sv. Urbana je ukázkou vzorného komplexního přístupu k záchraně cenné památky, která se stala němým svědectvím pohnuté historie zejména posledního století. Záchrana kostela před neodvratným zánikem je výsledkem příkladné občanské iniciativy a odvahy, rozsáhlé práce mnoha dobrovolníků, jakož i spolupráce města Karlovy Vary a církve. 

Za Karlovarský kraj nominuje územní odborné pracoviště v Lokti.

Na cenu NPÚ v kategorii VI. Záchrana památky je navržen Spolek pro záchranu kostela sv. Urbana v Karlových Varech z. s., zastoupený Milanem Laštůvkou.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.