Záchrana areálu valašské venkovské usedlosti čp. 285 v Karolince

Areál venkovské usedlosti čp. 285 tvoří obytná chalupa, výminek s ovčínem, chlévem a komorou pod jednou střechou, další samostatný chlév a komora. Objekt je datován do roku 1831. Areál je součástí tzv. rodového shluku Orságů ve městě Karolinka, v místní části Raťkov. Jedná se o mimořádně hodnotný soubor lidové architektury z první poloviny 19. století.

  • Záchrana valašské venkovské usedlosti

    Záchrana valašské venkovské usedlosti

Unikátní soubor 26 roubených staveb, které se zachovaly do dnešních dnů, patřil původně jedinému valašskému rodu, rodině Orságových. Usedlost čp. 285 zakoupila jeho současná majitelka v roce 2016, kdy se celý soubor objektů nacházel v dezolátním stavu, střechy byly probořené, hlavní objekt byl do půlky zavalen hlínou a všude rostly nálety. Ihned byla zahájena rekonstrukce, která proběhla v rekordním čase. Během čtyř let došlo k citlivé opravě poškozených roubených konstrukcí, střechy pokryl nový smrkový šindel. V interiéru byly obnoveny hliněné omítky a vybudována kachlová kamna. Došlo k odstranění nevhodných novodobých úprav (trojdílná okna), ale také byly některé prvky původních přístaveb díky podnětům ze strany památkářů zachovány.

Díky velkému úsilí a iniciativě majitelky se objekty podařilo obnovit do stavu, který se velmi přibližuje jejich podobě z poloviny 19. století. Usedlost je unikátní zejména svým zasazením do souboru roubené architektury zachované in situ. Během rekonstrukce byl kladen důraz na zachování maxima autentických historických konstrukcí. Práce probíhaly podle tradičních řemeslných postupů, dřevěné konstrukce roubení a krovu byly opracovány ručně, tradičními tesařskými technikami. Interiéru se vrátila autentická podoba s hliněnými omítkami. Nevhodně osazené novodobé prvky a stavební úpravy se rekonstrukcí eliminovaly a nově vkládané prvky byly citlivě navrženy tak, aby nenarušily památkovou autenticitu domu.

Za Zlínský kraj nominuje územní odborné pracoviště v Kroměříži.

Na cenu NPÚ v kategorii VI. Záchrana památky jsou navrženi Petra Kňourková (majitelka) a Jaroslav Monček.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.