Rekonstrukce osobní lodi Dallas

K symbolům osobní dopravy na Brněnské přehradě patřila od 50. let 20. století loď s názvem Moskva, která po navázání spolupráce Brna s americkým městem v roce 1992 dostala nové jméno Dallas. Posledních deset let loď strávila kvůli špatnému technickému stavu na souši. Po prohlášení technickou památkou se hledala cesta k její záchraně.

Osobní motorovou loď Dallas postavili zaměstnanci brněnského dopravního podniku svépomocí v roce 1955. Využili k tomu dílů pro konstrukci tramvají. Loď měla od počátku elektrický pohon, který je charakteristickým znakem provozu lodí na Brněnské přehradě. Tato skutečnost má značný ekologický význam, neboť elektrický pohon je účinným opatřením proti znečišťování vodárenské nádrže pro Brno ropnými produkty a přispívá k čistotě ovzduší a snižování hlučnosti v rekreační oblasti města Brna. Přes nezbytné modernizace lodě během let provozu zůstaly originální podoba a konstrukční řešení v podstatě nezměněny.

V roce 1992 byla Moskva na žádost brněnského primátora přejmenována na Dallas na počest nového partnerského města. Takto sloužila ještě devatenáct let a po ukončení plavební sezóny na podzim 2011 byla pro špatný technický stav vyřazena z Rejstříku plavidel Státní plavební správy a vytažena na břeh přehrady. V roce 2013 ji Ministerstvo kultury prohlásilo kulturní památkou.

Osobní loď Dallas po rekonstrukci

Obnova lodi proběhla v letech 2019–2020. Zahrnovala opravu hlavní paluby, kormidelního systému, interiéru, elektroinstalace, dnové a boční obšívky (ocelové opláštění podponorové části plavidla), vodotěsné přepážky, opravy požárního a drenážního systému, opravy hlavního pohonu (původního elektromotoru Škoda TIS) nebo původních oken z tramvají. Prvky, které nebylo možné zachovat, byly nahrazeny novými (dle dochované dokumentace z archivu Dopravního podniku města Brna), které se v nejvyšší možné míře podobají původním. Cílem bylo zachovat loď jako funkční součást flotily Dopravního podniku města Brna.

V létě roku 2020 loď opět vyplula na hladinu přehrady, nově s názvem Morava. Záchrana ojedinělé technické památky dokládá pestrost památkového fondu České republiky, a především um a nadšení brněnských dopraváků ve složité době 50. let 20. století.

Za Jihomoravský kraj nominuje územní odborné pracoviště v Brně.

Na cenu NPÚ v kategorii VI. Záchrana památky je navržen Dopravní podnik města Brna, a. s., zastoupený generálním ředitelem Ing. Milošem Havránkem.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.