Dokumentace architektonické plastiky s tematikou práce

Renata Skřebská zdokumentovala systematickým terénním a archivním výzkumem architektonickou plastiku s tematikou práce v České republice. Výsledky výzkumů jsou dostupné buď jako internetová mapa, nebo jako knižní publikace ve dvou jazykových mutacích (české a anglické). Toto dosud z mnoha důvodů opomíjené téma autorka přibližuje odborné i laické veřejnosti.

  • Karel Dvořák, reliéf pražské pobočky Brněnské banky, Zemědělství, 1923–1924

    Karel Dvořák, reliéf pražské pobočky Brněnské banky, Zemědělství, 1923–1924

Výsledkem dlouholeté badatelské činnosti Renaty Skřebské, založené na výzkumech a jejich konfrontaci s dobovou a odbornou literaturou, je jednak přehledová a průběžně aktualizovaná databáze poznatků dostupná formou elektronické mapy s odborným obsahem (Nmap). Výběrově pak jsou zastoupeny v reprezentativní publikaci vydané v českém a paralelně i anglickém jazyce (Oslava všedního dne. Architektonická plastika s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví / Celebrating the everyday. Architectural sculpture with attributes of work, transport, commerce and finance).

Odborný obsah elektronické mapy je jednotně strukturován do hesel, obsahuje i příslušný fotografický doprovod a odkazy na památkovou ochranu a další dokumentaci. Reprezentativní výběr získaných poznatků byl následně publikován v knize v českém jazyce a její anglické mutaci. Kniha obsahuje stručný přehled vývoje, hodnocení a ikonografii architektonické plastiky s tematikou práce, místopisně řazená hesla vybraných realizací, katalog vybraných autorů a jejich děl, přehled literatury a pramenů.

Kniha i databáze současně dokládají vysokou úroveň architektonické plastiky z období 20. století, která se nachází na území České republiky.

Za Moravskoslezský kraj nominuje územní odborné pracoviště v Ostravě.

Na cenu NPÚ v kategorii V. Prezentace a popularizace je navržena Renata Skřebská.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.