Odkryv a restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli

Kostel sv. Mikuláše se díky restaurátorskému zásahu v roce 2020 zařadil mezi nejvýznamnější památky podhůří Doupovských hor. Oblast byla výrazně zasažena poválečnou výměnou obyvatelstva a pozdější devastací kulturního dědictví, způsobenou zejména existencí vojenského výcvikového tábora, a o to cennější je zachování každé zdejší památky. Městys Nepomyšl v roce 2020 dokončil bez státních subvencí z vlastního rozpočtu pečlivou obnovu a prezentaci souboru gotických maleb z druhé poloviny 15. století.

  • Nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli

    Nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli

Objekt kostela byl staticky narušen a desetiletí chátral. Již při jeho předchozí stavební obnově byly odhaleny jednak drobné fragmenty dekorativní, zřejmě barokní malované výzdoby v dolních částech stěn, jednak rozsáhlé pozdně středověké omítkové a malířsky pojednané vrstvy provedené v jedné vrstvě na vápenném nátěru.

Po náročném odkryvu, odstranění nevhodně vedené elektroinstalace, konsolidaci a vytmelení defektů následovalo v roce 2020 dočištění a retuše vrstvy pozdně gotických nástěnných maleb s lokálním přiznáním fragmentu barokní dekorativní vrstvy. Byly tak odhaleny především výjevy christologického pašijového cyklu, Umučení 10 000 křesťanských rytířů, boj sv. Jiří s drakem a monumentální postava sv. Kryštofa s Ježíškem s poustevníkem v pozadí. Tyto malby se rukopisem shodují s mladší vrstvou nástěnných maleb, které byly již dříve odkryty v presbytáři a pocházejí z období po polovině 15. století.

Kostel sv. Mikuláše v Nepomyšli Nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli

Restaurátorská akce v interiéru opomíjeného sakrálního objektu přispěla k odhalení dosud neznámé pozdně gotické malířské výzdoby nadregionálního významu, navíc nepostižené mladšími přemalbami. Restaurování bylo provedeno zodpovědně a výsledek přispěje k zatraktivnění kostela. Městys Nepomyšl vytvořil optimální podmínky pro realizaci akce (finanční zajištění, poskytnutí zázemí aj.) a aktivně se zapojil do její veřejné prezentace. Restaurovaná malířská výzdoba je mj. také důležitým dokladem poznání stavebního vývoje památky, neboť výskyt výše zmíněné vrstvy nástěnných maleb a souvisejících historických omítek dokládá existenci kostela v dnešním půdorysném rozsahu již ve středověku.

Za Ústecký kraj nominuje územní odborné pracoviště Ústí nad Labem.

Na cenu NPÚ v kategorii II. Restaurování je navržen Úřad městyse Nepomyšl, zastoupený starostou Josefem Lněníčkem.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.