Restaurování obrazu Nanebevzetí Panny Marie z kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě

V letech 2019–2020 provedl tým restaurátorů Jakuba Hamsíka, Jáchyma Krejči a akademické malířky Evy Skarolkové náročnou obnovu rozměrného oltářního plátna Nanebevzetí Panny Marie. Přednímu dílu českého barokního malířství, poškozenému pozdějšími zásahy, vrátili pomocí moderních restaurátorských metod podobu co nejbližší původnímu autorskému záměru.

  • Obraz Nanebevzetí Panny Marie po restaurování

    Obraz Nanebevzetí Panny Marie po restaurování

Památka prvotřídní kvality je dílem Petra Brandla, nejvýznamnějšího malíře českého baroka, signovaná a datovaná do roku 1728. Dílo o úctyhodných rozměrech cca 7 × 3 m patří k největším obrazům tohoto mistra. Představuje výjev dvanácti apoštolů v údivu nad prázdným hrobem, v horní části je zachyceno zázračné vynesení P. Marie skupinou andělů na nebesa. Oltář s obrazem byl původně vytvořen pro klášterní kostel cisterciáků v Sedlci u Kutné Hory a po zrušení kláštera byl v roce 1787 zakoupen do děkanského kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. Význam tohoto špičkového obrazu ve stylu šerosvitné dynamické malby dokládá i fakt, že byl v roce 1938 zapůjčen na výstavu Pražské baroko.

Dílo prošlo v minulosti několika opravami, bylo adjustováno na nové plátno a lokálně přemalováno. Barevnost obrazu byla před restaurováním zkreslena zežloutlými laky a čitelnost výjevu ztlumily letité nečistoty. V některých partiích byla malba uvolněná a hrozilo její odpadnutí, někde se tak již stalo. Tmely z poslední opravy byly na mnoha místech degradované a předchozí retuše byly ztmavlé.

Restaurátorského zásahu se ujal tým tří zkušených odborníků, kterým se podařilo obraz šetrně vyčistit a odstranit z něj starší dožilé opravy. Po transportu do restaurátorského ateliéru byl proveden UV a IR průzkum a rovněž průzkum chemickotechnologický. Poté se přistoupilo k tmelení, retušování a lakování. Nakonec byl obraz napnut na vyspravený napínací rám pořízený v době první rentoaláže a transportován do kostela. Dílo bylo osazeno zpět na hlavní oltář a upevněno k oltářní konstrukci s použitím dochovaných kotvicích prvků.

Podrobný průzkum umožnil zjištění nových informací o technologické výstavbě díla. Kvalitně odvedená restaurátorská práce přispěla k prezentaci této výjimečné památky v podobě co nejbližší původnímu autorskému záměru.

Za Pardubický kraj nominuje územní odborné pracoviště Pardubice.

Na cenu NPÚ v kategorii II. Restaurování jsou navrženi MgA. Jakub Hamsík, MgA. Jáchym Krejča a ak. mal. Eva Skarolková.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.