Obnova venkovské synagogy v Polici

Synagoga v Polici u Jemnice z roku 1759 představuje jedinečný příklad venkovské barokní synagogy, jaký není jinde v České republice doložen či zachován. V průběhu 20. století nesloužila svému původnímu účelu a nakonec objekt v zapomnění chátral, díky čemuž přežil do dnešních dnů.

  • Unikátní venkovská synagoga v Polici po obnově

    Unikátní venkovská synagoga v Polici po obnově

Synagoga má charakter přízemní halové stavby téměř čtvercového půdorysu s trojúhelným zakřiveným štítem. Je součástí urbanistického komplexu dodnes stojící Židovské ulice, vystavěné jednorázově během nuceného přesídlení polických Židů v letech 1723–28. Zejména pro naprostou unikátnost typu vesnické barokní synagogy je památková hodnota objektu značná. Většina srovnatelných staveb byla totiž dávno zásadně přestavěna nebo zbořena.

V Polici po roce 1848 rychle ubývalo židovských obyvatel a v roce 1913 se z města odstěhoval poslední zástupce komunity. Svému účelu tedy synagoga sloužila do počátku 20. století, poté obec budovu prodala, ta se roku 1919 stala majetkem místní Jednoty sokolské. Tento stav přetrval do začátku 21. století.

V roce 2003 ji získala Federace židovských obcí v ČR a postupně zajistila všechny náležitosti potřebné pro obnovu – mj. archeologický, restaurátorský a stavebně-historický průzkum. Samotná stavební obnova započala v roce 2012 s vybraným dodavatelem – firmou Stavební huť Slavonice. Investor, jímž byla Federace židovských obcí, pravidelně konzultoval a zpřesňoval postup obnovných prací se zástupci památkové péče.

Synagoga v Polici před obnovou Pohled do interiéru synagogy po obnově

Synagoga byla při obnově v letech 2012–2020 zbavena novodobých stavebních zásahů. Kromě záchrany samotné stavební substance stavby, která byla ohrožována zejména zvýšenou vlhkostí, byla v interiéru restaurována a z velké části rekonstruována výzdoba nástěnnými malbami a štukovým dekorem. Nález zbytků základu centrálního řečniště ve vrstvě historické podlahy umožnil její rekonstrukci, která je analogicky odvozena od podobných, jinde řídce zachovaných prvků. Podobně podle nálezů kamenných patek sloupů při západní stěně interiéru bylo možno rekonstruovat ženskou galerii v hodnověrné podobě blížící se původní.

Federaci židovských obcí v ČR se podařilo unikátní venkovskou synagogu památkově obnovit v původním výrazu. Společně s náznakovou interiérovou instalací a malou trvalou expozicí o historii místní židovské komunity se jistě stane cílem návštěvníků z domova i ciziny.

Za kraj Vysočina nominovalo územní odborné pracoviště v Telči.

Na cenu NPÚ v kategorii I. Obnova památky byla navržena Federace židovských obcí v ČR.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.