Obnova Schubertovy vily v Hrádku nad Nisou

Honosné rodinné sídlo si nechal vystavět v roce 1924 Oswald Schubert, ředitel největší hrádecké textilní továrny, podle návrhu proslulé drážďansko-liberecké kanceláře Lossow & Kühne. Vila byla po válce dlouhou dobu využívána pro potřeby jeslí, později zde sídlila městská knihovna. Dnešní obnova jí vrací jedinečnou architektonickou kvalitu a obyvatelům města bude moci nově sloužit jako komunitní centrum.

  • Schubertova vila po obnově

    Schubertova vila po obnově

Mohutná vila na půdorysu písmene „L“, krytá robustní mansardovou střechou, vychází z těžkých barokizujících forem, kombinovaných s neoklasicismem, který byl mezi válkami populární v německých jazykových oblastech a zdomácněl i v severních Čechách. Zatímco decentně pojaté fasády a symetrické průčelí působí spíše tradicionalizujícím dojmem, velmi nápaditě ateliér Lossow & Kühne řešil půdorys a vnitřní skladbu místností. Zcela mimořádná je autenticita objektu, dokládající vysoký obytný standard meziválečné architektury, i jeho architektonická kvalita, která představuje tradicionalistickou podobu obytné architektury v Československu, jako přirozený protipól tehdejšího funkcionalismu. Vila také potvrzuje existenci čilých styků pohraničních oblastí s nejvýznamnějšími středoevropskými architekty a kulturními centry.

Schubertova vila před obnovou Schubertova vila v Hrádku nad Nisou po obnově

Na návrh vlastníka, města Hrádek nad Nisou, byla budova roku 2015 prohlášena kulturní památkou. Následně bylo zadáno zpracování projektové dokumentace celkové obnovy a památkové rehabilitace vily pro účely komunitního centra. Samotná obnova proběhla v letech 2019–2020. Na střechu se namísto plechových šablon vrátila břidlice, byly znovu vyrobeny chybějící okenice a dveřnice, rozsáhlou rehabilitací prošly interiéry objektu. Musela být znovuvybudována příjezdová rampa, oplocení bylo obnoveno na základě dochované historické dokumentace.

Město Hrádek nad Nisou aktivně a pozitivně vystupovalo jak v procesu prohlášení kulturní památkou, tak při následném výběru projektanta. Architekt Jakub Středa z libereckého Projektového ateliéru David zpracoval projekt památkově citlivé obnovy a jak v průběhu přípravy projektu, tak během stavby příkladně spolupracoval s odbornou organizací. Totéž platí o referentovi investičního úseku Města Hrádek nad Nisou Jiřím Palasovi, který nejen na této stavbě prokázal zanícené zaujetí památkovou problematikou.

Za Liberecký kraj nominuje územní odborné pracoviště Liberec.

Na cenu NPÚ v kategorii I. Obnova památky jsou navrženy město Hrádek nad Nisou, zastoupené Jiřím Palasem, a Projektový ateliér David, zastoupený Ing. arch. Jakubem Středou.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.