Obnova rekreačního areálu Dachova

Koupaliště a sluneční lázně Dachova jsou unikátní stavbou nedaleko Hořic. Dominantou areálu z roku 1925 je bazén a dlouhá dřevěná budova na kamenné podezdívce. Vzhledem k převažujícímu konstrukčnímu materiálu – různým druhům dřeva – a dřívějším ne zcela vhodným údržbovým zásahům se již několik let schylovalo ke komplexní obnově, která skončila v roce 2020.

  • Celkový pohled na rekreační areál Dachova po obnově

    Celkový pohled na rekreační areál Dachova po obnově

Autor areálu architekt Karel Bachura vytvořil osobité pojetí rekreační budovy a zázemí. Hlavní pavilon o délce 92 m doplňují z obou stran dlouhé řady převlékáren a k celku náleží ještě samostatně stojící strážní domek. Pro objekt je charakteristické maximální využití dřevěných konstrukcí a použití skleněných vitráží. Výstavba koupaliště proběhla v letech 1923–1925. Celý areál je dokladem historického vývoje, způsobu životního stylu a trávení volného času od dob první republiky dodnes.

Obě stavby – centrální pavilon s převlékárnami a strážní domek – se zachovaly v původní autentické podobě. Byly však postaveny převážně ze smrkového, borového a modřínového dřeva a s ohledem na stáří stavby bylo tedy jen otázkou času, kdy se bude muset přikročit ke komplexní obnově. Její příprava byla velice důkladná a zahrnovala mnoho průzkumných prací, které posloužily jako podklady pro zpracování projektové dokumentace. Součástí příprav byla i podrobná inventarizace prvků, jako jsou dveře, okna, lavičky, věšáky, stolky, police, zámky ad., které byly repasovány či vyrobeny jejich kopie.

Nárožní pavilon s převlékárnami před obnovou Nárožní pavilon a převlékárny po obnově

Při vlastní obnově v letech 2016–2020 se musely vyměnit shnilé a poškozené dřevěné prvky a byla obnovena střešní krytina z červených vláknocementových čtvercových šablon. Nová barevnost pláště odpovídá v zásadě dochované stávající barevnosti v odstínech bílé (okna, dveře a lištování), červené (nosná konstrukce, viditelné části krovů) a okrové (lištování, laťování). Tyto základní barvy doplňuje lomený bílý odstín na bednění stěn a střech a krémový odstín na bednění stěn převlékáren.

Zástupce vlastníka Ing. arch. Martin Pour nejen obnovu dobře koncepčně připravil, ale shromáždil i velké množství dobových fotografií, kterými je dnes možno doložit, že jedna z hlavních premis obnovy – maximální zachování autenticity původní stavby – byla splněna. Rozhodující podíl na kvalitě obnovy kulturní památky pak má dodavatel Dřevozpracující družstvo.

Za Královéhradecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Josefově.

Na cenu NPÚ v kategorii I. Obnova památky je navrženo město Hořice, zastoupené starostou Alešem Svobodou.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.