Budova chlévů v areálu zámku Třebešice

Stav areálu zámku v Třebešicích, zařazeného na seznam ohrožených kulturních památek, byl řadu let havarijní a situace dlouho beznadějná. Po druhé světové válce využívalo objekt nepříliš citlivým způsobem JZD a ani po restituci v 90. letech se nedočkal byť základní údržby.

Chlévy postavené na místě starší, zřejmě barokní stavby ve třetí čtvrtině 19. století se zachovanými krmnými žlaby nezadržitelně chátraly: po roce 2002 se ve střední části budovy zřítila sedlová střecha a následně i tři klenební pole, chyběly omítky, zdivo se vlivem povětrnosti a zatékání rozpadalo, fasády obrůstaly vegetací. Současný vlastník koupil areál v roce 2008 ve stavu naprosté destrukce a téměř okamžitě začal s opravami; obnovu chlévů úspěšně dokončil v roce 2013.

Vlastníkům i realizačnímu týmu patří uznání za to, že při obnově postupovali mimořádně citlivě, takže veškeré nové konstrukce a prvky mají tradiční tvarové, řemeslné a materiálové provedení. S finančním přispěním programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu při ministerstvu zemědělství byla nejprve opravena střecha včetně obnovy krovů a položení nových a částečně i původních bobrovek. V plném rozsahu byla rehabilitována klasicizující fasáda s romantickými prvky, zřícené klenby byly v původním tvaru znovu vyklenuty z plných cihel a interiér omítnut. Přibylo pouze hygienické zařízení a kuchyňka a veškeré nové konstrukce a prvky mají tradiční tvarové, řemeslné a materiálové provedení.

Historicky hodnotná budova chlévů byla před jistým zánikem zachráněna doslova v poslední chvíli a její obnova představuje první, zcela dokončený krok ke vzkříšení a oživení celého areálu zámku. Mimořádnost projektu spočívá především v tom, že obnova hospodářské budovy z 19. století nebyla odsunuta až na poslední místo, tedy že vlastník chápe zámecký areál skutečně jako architektonický a funkční celek. Budova chlévů se jeho zásluhou proměnila v multifunkční prostor vhodný pro pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí, což znamená přínos pro celou obec.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.