Výstava Umění v nouzi!? / Kunst in Not!?

Při Městském muzeu v Teplicích fungovala v letech 1934–1938 Sekce pro výtvarné umění Muzejní společnosti Emmy Meisel, jejímž hlavním posláním byla prezentace současných umělců působících v rámci tehdejšího Československa. V roce 2019 připravilo Regionální muzeum v Teplicích výstavu, která širokou veřejnost poprvé seznámila s mimořádnými aktivitami této skupiny a shromážděná díla prezentovala po mnoha desítkách let.

  • Výstava Umění v nouzi!?

    Výstava Umění v nouzi!?

Během působení Sekce pro výtvarné umění bylo připraveno celkem 19 výstav, na nichž byli – mimo jiné – přestaveni tvůrci jako Erwin Görlach, Walther Klemm, Franz Gruss nebo Rudolf Swoboda a Emil Filla. Z tří tisíc prezentovaných děl převážně německy mluvících umělců jich Sekce pořídila 350 přímo pro teplické muzeum, řadu dalších zakoupili místní podnikatelé sdružení v Sekci, včetně samotné Emmy Meisel, kteří tak v hospodářsky složité době podporovali umělce.

Výstava konaná od 28. září 2019 do 23. února 2020 umožnila široké veřejnosti seznámit se nejen s aktivitami Sekce pro výtvarné umění, ale také s osobou její zakladatelky a jednatelky Emmy Meisel. Právě díky ní se Teplice ve třicátých letech 20. století staly jedním z nejdůležitějších center soudobého umění.

Osud děl, jak už to v Sudetech bývá, dokonale kopíruje historický vývoj celé oblasti. Po smrti Emmy Maisel, která zemřela v roce 1942 v Osvětimi, se správcem její pozůstalosti stalo teplické muzeum. Díla, ve druhé polovině 20. století odsuzovaná jako ukázka „nepřátelského“ umění, téměř jako zázrakem přežila do současnosti. Před vystavením byla zrestaurována a doplněna o díla ze soukromých sbírek. Na výstavě tak byla v kvalitní instalaci poprvé od třicátých let 20. století prezentována stovka obrazů, grafik a plastik.

Za Ústecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byla navržena PhDr. Bohuslava Chlebodárová (vedoucí historického oddělení Regionálního muzea v Teplicích)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.