Záchrana dřevěné studny u Ostrova u Chrudimi

Chrudimské Muzeum barokních soch bylo založeno v roce 2011. Za sídlo stálé expozice jeho zřizovatelé vybrali kostel sv. Josefa v areálu bývalého kapucínského kláštera, který po desetiletí chátral. Jeho přeměna na moderní výstavní a kulturní prostor získala ocenění Stavba roku 2011. Muzeum od svého založení usiluje o záchranu sochařských památek v regionu a jejich prezentaci veřejnosti. V roce 2019 do expozice včlenilo dosud neznámou, restaurovanou sochu sv. Jana Evangelisty.

  • Záchrana a prezentace sakrálních památek na Chrudimsku

    Záchrana a prezentace sakrálních památek na Chrudimsku

Muzeum nejen že veřejnosti představuje sochařské památky Chrudimska, ale také je vyhledává a zachraňuje před dalším ohrožením. V kostelích, na farních půdách i v depozitářích pracovníci muzea objevují výjimečná, ale chátrající díla, zajišťují financování jejich obnovy a následně prezentaci veřejnosti, případně i zakoupení do sbírek muzea. Řada exponátů z počátku fungování muzea, které město nechalo restaurovat, se po představení veřejnosti vrátila původním vlastníkům.

V roce 2019 byla restaurována zdevastovaná socha sv. Jana Evangelisty patřící k hodnotným, avšak dosud zcela neznámým raně barokním památkám Chrudimi. S největší pravděpodobností jde o poslední pozůstatek zaniklé sochařské výzdoby bývalého hlavního oltáře chrudimského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Socha byla v havarijním stavu uložena v depozitu arciděkanství a s využitím archivních fotografií Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích, které ji zachycovaly v méně poškozené podobě, i protějškové sochy Panny Marie mohla být restaurována. Výsledek práce odborníků si nyní mohou návštěvníci muzea opět prohlédnout v expozici. Mezi nové exponáty v roce 2019 přibyly také sochy Boha Otce, sv. Jáchyma a Anny a sv. Petra.

V předchozích letech byl restaurován soubor soch Pašijového cyklu z majetku Římskokatolické farnosti – arciděkanství Chrudim nebo zchátralý oltář ze zámecké kaple v Běstvině, který zaujal místo hlavní pohledové dominanty expozice. Podařilo se restaurovat i sousoší Kalvárie z kostela Povýšení sv. Kříže ve Slepoticích od Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa, jež je považováno za jeden z nejhodnotnějších příkladů českého barokního sochařství, dále sochu sv. Josefa s Ježíškem od Jana Alberta Devotyho pocházející z kostela Panny Marie Sedmibolestné v Pardubicích a řadu dalších cenných artefaktů.

Muzeum, stejně jako město, které jeho činnost financuje, nese výjimečnou zásluhu za kontinuální zachovávání a prezentaci zapomenutých památek z církevních fondů.

Za Pardubický kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Pardubicích

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byli navrženi město Chrudim, zastoupené starostou Ing. Františkem Pilným a vedoucí úseku památkové péče Mgr. Ludmilou Novákovou, a Martin Dytrt, ředitel Chrudimské besedy, provozovatele muzea

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.