Obnova Beranova hostince v Trávníčku

Usedlost, jejíž historie sahá až do 16. století, po mnoho generací vlastnil rod Beranů a sloužila provozu hostince. Jádro dnešní roubené stavby pochází z počátku 19. století. Mj. díky tomu, že zůstala dochována ve velmi autentickém stavu bez zásadních novodobých úprav, byla v roce 2015 usedlost prohlášena kulturní památkou. Od poloviny 20. století ale dům chátral, až se ocitl ve zcela havarijním stavu. V tomto stavu ho koupili současní majitelé a zahájili náročnou kompletní obnovu objektu.

  • Stav po obnově roku 2018

    Stav po obnově roku 2018

Venkovský dům č. ev. 14 v lokalitě Trávníček u Českého Dubu je postaven v úhlové dispozici s obytným dílem, v němž se nachází roubená světnice, středovou zděnou síní, navazujícími roubenými světničkami (komorami) a bedněným polopatrem podepřeným tesařsky profilovanou podstávkou. Na tuto část je napojeno kolmé hospodářské křídlo se zděnými chlévy v přízemí a roubenými komorami v patře, přístupnými pavlačí. Dům završuje sedlová střecha s drážkovou taškou. Stavba má řadu velmi zdobných řemeslných detailů – např. profilace podstávek, okenních šambrán a sloupků pavlače, typických pro daný region a připisovaných místnímu tesaři Václavu Bartošovi.

V interiéru domu se zachovala velká světnice, která v minulosti sloužila pro hostinský provoz, síň s černou kuchyní, sklepy pro chlazení piva, provozní komory a obytné světničky v podkroví. Pro zemědělský provoz pak sloužily prostory chlévů a komor v kolmém křídle. Hostinský provoz zde zanikl po roce 1929.

Dlouhodobě nevyužívaný objekt chátral až do roku 2014, kdy jej ve zcela havarijním stavu koupili současní vlastníci. Vlivem předchozí neúdržby měl dům ohrožené a staticky narušené veškeré nosné konstrukce, poškozenou střešní krytinu i krov a řada částí a prvků chyběla nebo byla v dožilém stavu (okenní a dveřní výplně, komíny, podstávky apod.). Roubené stěny a podlahy byly napadeny dřevokaznými houbami. Objekt se ihned po svém zápisu do památkového seznamu dostal mezi ohrožené památky. Vznikl plán na jeho obnovu: projekt na základě stavebněhistorického průzkumu zpracovaného Ing. arch. Janem Peštou vytvořil Ing. arch. Tomáš Efler. Obnova byla částečně financována z dotačních titulů ministerstva kultury a Libereckého kraje.

Stav před obnovou roku 2014 Stav po obnově roku 2018

Cílem obnovy bylo uvést dům do podoby „Hostince Pod Lipami“ z přelomu 19. a 20. století, tedy do doby jeho největší prosperity, ke které se vážou i nejzajímavější a poslední cenné stavební úpravy. Veškeré řemeslné práce byly provedeny tradičními tesařskými, zednickými a dalšími řemeslnými a restaurátorskými technikami. Oprava proběhla se zachováním maxima původních konstrukcí i prvků, včetně mimořádně zajímavých omítkových vrstev s dekorativní malbou. Jednotlivé stavební etapy probíhaly zcela v souladu s principy památkové péče a mohou sloužit jako vzorový příklad citlivé obnovy lidové architektury.

V současné době slouží dům pro expoziční účely, kulturní akce, byl zde ale také opět zahájen příležitostný hostinský provoz s minipivovarem. Přes své majitele je těsně svázán s neziskovým spolkem Dubáci, který usiluje o obnovu drobných památek (např. božích muk, křížků, kapliček, soch) a oživení tradičních zvyků (např. masopust, dožínky, poutě) a jehož činnost má v celém Českodubsku velmi kladný ohlas.

Za Liberecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Liberci

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi Jan Havelka, Petr Pivoňka a Alena Pivoňková (vlastníci nemovitosti) a Spolek Dubáci

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.