Expozice Od kamene k soše v obnoveném Městském muzeu Hořice

Po dvouleté celkové rekonstrukci budovy byla v dubnu 2019 v Městském muzeu v Hořicích otevřena nová stálá expozice Od kamene k soše. Rozsáhlá obnova vrátila objektu jeho původní krásu a umožnila vybudování nové stálé expozice, která na vysoké úrovni zpřístupňuje hodnoty spojené s kamenem jako umělecko-řemeslným prvkem, který má nejen ve zdejším kraji bohatou historii. Rekonstrukce vyzdvihla harmonický vztah mezi budovou a expozicí orientovanou na zpracování kamene, které má ve zdejším kraji hlubokou tradici.

  • Sloupová síň Městského muzea Hořice

    Sloupová síň Městského muzea Hořice

Exteriér rekonstruovaného objektu vynikne díky plasticky členěné kamenné fasádě, jíž se muzeum obrací k náměstí Jiřího z Poděbrad. Při rekonstrukci dvorní části, kde se nachází atrium a letní terasa, byla zvolena soudobá architektonická forma v kombinaci s tradičním kamenným zdivem. Interiéru budovy dominuje reprezentativní sloupová síň a schodiště s kamennými prvky, které korespondují se stálou expozicí o kameni.

Nová expozice se nachází ve dvou výstavních prostorách. Místnost v přízemí je rozčleněna do dvou tematických okruhů. Při vstupu se nachází část věnovaná geologii a použití pískovce pro výrobu předmětů denní potřeby. Druhá část se zabývá pískovcem a jeho rolí v architektuře, v umění a řemeslech. Pokračování expozice v patře představuje reprodukční techniky, přenos plastiky z modelu do finálního materiálu a mapuje různé druhy plastik. Obě místnosti mají charakter potemnělého prostoru, z něhož jsou světlem vytaženy jednotlivé exponáty. Expozici doplňují sochy, busty a obrazy ve sloupové síni, na schodišti a na chodbách.

V patře se nachází také multimediální sál vybavený moderní audiovizuální technikou a opatřený zázemím pro pořádání konferencí a seminářů. Další, půdní prostor je v současnosti využíván jako učebna pro workshopy. Moderní výstavní Štorchova síň v přízemí se stropním světlem je vhodná k pořádání tematických výstav. Muzeum má za sebou rok provozu a za tuto dobu zde byly uspořádány čtyři výstavy, muzejní noc, řada přednášek, besed, workshopů, několik koncertů a letních divadelních představení.

Autoři projektu dokázali propojit obsah expozice s charakterem muzejní budovy, jež sama používá pískovec jako konstrukční a dekorativní materiál a působí jako exponát, expozice tak s budovou tvoří harmonický celek. Nové interiérové řešení výstavních prostorů umožňuje díky stabilizaci světelných podmínek komorní, a přitom moderní přístup, kdy mohou jednotlivé exponáty plně vyniknout nezávisle na denní době.

Za Královéhradecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Josefově

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byl navržen tým realizátorů expozice zastoupený Ing. arch. Martinem Pourem, Ing. arch. Jiřím Zídkem a Ing. arch. MgA. Alešem Valáškem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.