Komplexní obnova a požární zajištění dřevěného kostelíka sv. Mikuláše v Hradci Králové

Dřevěný řeckokatolický kostel sv. Mikuláše je ojedinělou sakrální památkou, přestěhovanou ze severovýchodního Slovenska. Kostel byl postaven v 17. století ve slovenské dědince Habura. V roce 1935 byl v rámci československé záchranné akce přesunut do Hradce Králové. Poslední desetiletí, kdy se nevyužíval ke svému účelu, se podepsala na jeho stavu natolik, že bylo nutno přistoupit k celkové rekonstrukci a sanaci. Při té příležitosti byl dřevěný kostelík vybaven důmyslně skrytým hasicím zařízením. Památka bude dál připomínat slovenskou lidovou architekturu a také ojedinělou záchrannou akci.

  • Kostelík po komplexní obnově

    Kostelík po komplexní obnově

Kostel je ukázkou tradiční dřevěné architektury, lidového výtvarného a stavebního umění a kulturní tradice karpatsko-rusínského obyvatelstva pravoslavného a posléze řeckokatolického vyznání. Stavba je trojprostorová, výrazně členěná do tří věžovitých hmot, s převyšující průčelní hmotou zakončenou věží. Vnitřní prostor tvoří předsíň s tzv. babincem, loď a svatyně. Kolem dokola obíhá krytý ochoz. Uvnitř kostela se nachází původní barokní mobiliář sestávající z působivého monumentálního ikonostasu a dalších menších oltářů a vybavení. Na stěnách a klenbách jsou dochovány pozůstatky nástěnných maleb náboženských motivů, které se jediné dochovaly z výzdoby kostela v jeho nejstarší podobě ze 17. století.

V období první republiky byly zachraňovány dřevěné kostelíky zejména z Podkarpatské Rusi a východního Slovenska, kterým v důsledku výstavby nových zděných kostelů hrozil zánik. Takto bylo odkoupeno a přestěhováno celkem šest dřevěných kostelů, které dnes stojí v různých městech v Čechách i na Moravě. Hradecký kostelík je jedním z nich. Přestože byl po přestěhování kompletně obnoven a zrestaurován, jeho další osud během 20. století nebyl natolik pozitivní. Občas ho využívala řeckokatolická a poté pravoslavná církev, veřejnosti však nebyl přístupný.

V letech 2017–2019 se město rozhodlo pro celkovou obnovu památky a její trvalé zpřístupnění veřejnosti. Obnově předcházel stavebněhistorický průzkum objektu a kvalitní předprojektová příprava. Výsledky průzkumů pomohly památku lépe datovat, poznat její vývojové fáze, historický kontext i její stěžejní památkové hodnoty.

Kostelík sv. Mikuláše před obnovou Kostelík sv. Mikuláše po obnově

Vlastní rekonstrukce kostela je zajímavá tím, že kromě standardní opravy dřevěných konstrukcí a repase dřevěných prvků tradičními postupy byl vyprojektován a instalován i speciální stabilní hasicí systém, který umožňuje v případě požáru uvnitř kostela vytvořit atmosféru, která požár zadusí. Rozvody vedení potrubí pro hasicí médium byly šikovně schovány a vedeny v ochozu kostela tak, že jsou oku prakticky skryté. Stavba prošla celkovou termosanací pro likvidaci dřevokazných škůdců a získala nové šindelové opláštění. V interiéru byly restaurovány vzácné malby na trámech stěn a kleneb a také veškerý barokní mobiliář. K jejich ochraně a monitorování byl do kostela instalován systém zaznamenávající teplotní a vlhkostní parametry, které jsou průběžně vyhodnocovány. Rekonstrukce byla dokončena v březnu 2019.

Památka je tak poprvé od přestěhování do Hradce Králové zpřístupněna široké veřejnosti a jejím prostřednictvím je možno seznámit se s ojedinělým fenoménem dřevěných kostelíků zachráněných v době první republiky přestěhováním z východního okraje tehdejšího Československa do českých zemí.

Za Královéhradecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Josefově

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování bylo navrženo statutární město Hradec Králové, zastoupené primátorem Alexandrem Hrabálkem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.