Obnova zámku ve Světlé nad Sázavou a otevření expozice skla

V červnu 2014 byla na zámku ve Světlé nad Sázavou zpřístupněna expozice historického evropského skla, jíž vyvrcholila první etapa záchrany a obnovy této památky.

  • Hlavní vstup do zámku

    Hlavní vstup do zámku

Zámek ve Světlé nad Sázavou stojí na místě původní tvrze Trčků z Lípy. Přestavbou vzniklo roku 1567 renesanční sídlo, které bylo kolem roku 1869 opět přestavěno a doplněno parkem s četnými romantickými prvky. Čtyřkřídlá budova s dochovanými renesančními, barokními, empírovými a novorenesančními prvky uvnitř skrývá nádvoří s kašnou, odkud se průchodem ve východním křídle vstupuje do rozlehlého zámeckého parku s rybníky. Střed severního křídla tvoří zimní zahrada, v níž je oranžerie s grottou. Umělecky hodnotný je reprezentativní rytířský sál s bohatou štukovou výzdobu.V roce 1949 se zámek na více než šedesát let stal sídlem střední zemědělské školy, což pochopitelně poznamenalo stav celého komplexu. Historické konstrukce a interiéry byly v katastrofálním stavu, původní podobu zámeckých prostor narušily dispoziční úpravy, vložené podhledy, podlahy s nevhodnými nášlapnými vrstvami.

Když v roce 2013 změnil zámek majitele, okamžitě se začalo s opravami vedenými snahou navrátit budovám původní vzhled a z interiérů odstranit stopy nevhodných a s ohledem na hodnotu památky nedůstojných úprav. Podařilo se obnovit fasády a vstupy do nádvoří, důkladnou rehabilitací prošly zámecké místnosti a pokračující opravy postupně umožnily začít objekt využívat jako kulturní prostor s prohlídkovými okruhy a návštěvnickým zázemím.

Nejpůsobivější památka ve Světlé nad Sázavou, na níž je možné sledovat kontinuální prolínání několika stavebních slohů, vstupuje do nové etapy existence díky času a úsilí současných majitelů.

Za Kraj Vysočina nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Telči

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky byla navržena Ing. Helena Degerme, jednatelka společnosti Zámek Světlá, s. r. o.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.