Obnova zámku ve Štědré

Koncem roku 2011 získala obec Štědrá do svého majetku zdejší zámek. Přes omezené rozpočtové možnosti neprodleně zahájila komplexní obnovu tohoto rozlehlého objektu, prováděnou v souladu s principy památkové péče. Zámek, jemuž po dlouhých letech chátrání hrozil zánik, se tak podařilo zachránit.

  • Zámek ve Štědré, věž

    Zámek ve Štědré, věž

Zámecký areál ve Štědré byl během druhé poloviny 20. století využíván státním statkem a následně okresním národním výborem. V této době byla na objektech provedena řada degradujících úprav. Neblahý vývoj byl završen nepodařenou privatizací z počátku 90. let, kdy nový soukromý majitel nechal budovy zpustnout a zchátrat. Počátkem 21. století byl již zámek ve špatném stavu, statika obvodových zdí a krovu byla narušena, poškozenou střechou zatékalo a středový rizalit jižního průčelí se zřítil.

Vzhledem k hrozící zkáze zámku zahájila obec Štědrá v roce 2010 jednání o odkupu objektu, což se jí po téměř dvou letech podařilo. Bezprostředně poté zahájila postupnou obnovu památky, která probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury a Karlovarského kraje. Nejdříve bylo nutné zámek staticky zajistit. Byla proto položena nová střešní krytina a opraveny krovy a stropy poškozené zatékáním. Podle dostupné dokumentace a otisků v obvodovém zdivu byl nově vyzděn zřícený středový rizalit jižního průčelí, na jehož obnovu byly použity zachráněné prvky z původní konstrukce včetně téměř kompletního schodiště. Následně započala obnova interiéru, která zámku navrátila historickou dispozici. Důraz byl kladen na co nejrozsáhlejší zachování původních konstrukcí a prvků – byly obnoveny zachované historické vrstvy podlah, restaurována historická výmalba stěn a všechny dochované historické prvky byly repasovány.

Zámek ve Štědré před obnovou Zámek ve Štědré po obnově

Během průzkumu byla také nečekaně objevena původní zámecká kaple, která je postupně obnovována. Dosud zde byla zrekonstruována figurální freska dochovaná na východní stěně kaple, doplněny štukové prvky stěn a všechny omítky a obnoveny historické otvory vedoucí z vedlejších místností. Vedle pokračující obnovy jednotlivých místností zámku byla v roce 2018 obnovena výklenková kaple v jihozápadním nároží objektu.

V souvislosti s vysídlením původního obyvatelstva v druhé polovině 20. století v karlovarském regionu zchátralo či zcela zaniklo mnoho historických stavebních památek. Zájem o památkové hodnoty byl po dlouhou dobu mizivý a ani v současnosti není situace jednoduchá. Tím spíše je třeba vyzdvihnout počin obce Štědrá, která navzdory skromným možnostem svého rozpočtu převzala zodpovědnost za rozsáhlý památkový objekt na pokraji zkázy a pustila se do jeho záchrany a obnovy. Postupuje v souladu s principy památkové péče, s využitím výsledků dosavadního historického zkoumání stavby, reaguje ale i na nově odhalené nálezové situace. Díky nezměrnému úsilí vedení i obyvatel obce a mnoha dalších dobrovolníků se zámek navrací k novému využití a nyní je již jisté, že zůstane zachován i pro další generace.

Za Karlovarský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Lokti

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byla navržena obec Štědrá, zastoupená starostou Františkem Pánkem (vlastník, investor)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.