Obnova Knurrova paláce ve Fulneku

Na podzim roku 2018 byla dokončena rozsáhlá obnova barokního Knurrova paláce ve Fulneku. V centru pozornosti bylo zachování všech autentických prvků a detailů formou restaurování či řemeslné repase, obnova ale reagovala i na nálezy, ke kterým došlo v jejím průběhu.

  • Fulnek, monumentální sochařsky zpracovaný portál s reliéfem Korunování Panny Marie

    Fulnek, monumentální sochařsky zpracovaný portál s reliéfem Korunování Panny Marie

Město Fulnek je ceněno a hojně navštěvováno nejen pro svou spojitost s Janem Amosem Komenským, ale také pro kvalitní barokní architekturu, k jejímž významným příkladům se řadí i Knurrův palác na Komenského náměstí. Stavba z počátku 18. století představuje čtyřkřídlý třípodlažní palác, jehož monumentální průčelí i další fasády jsou velkoryse architektonicky členěny a nesou detailně propracovanou výzdobu. Pozoruhodnou součástí architektury průčelí je monumentální sochařsky zpracovaný portál s reliéfem Korunování Panny Marie, připisovaný baroknímu sochaři J. A. Heinzovi (1698–1759). V interiéru se výrazně dochovala původní barokní dispozice, v přízemí se nacházejí prostory s valenou klenbou s výsečemi, v reprezentačních místnostech v patře se dochovala výmalba a bohatá štuková výzdoba stropů a ostění oken.

V minulém století byl objekt využíván jako sklad potravin, vývařovna a po 2. světové válce sloužil pro potřeby internátní školy. V roce 2009 převzalo palác do svého majetku město Fulnek, objekt však neměl využití a nedařilo se ani zajistit finance na obnovu, jejíž náklady byly vyčísleny na více než třicet milionů korun. Palác tak postupně chátral. Situace se změnila před dvěma lety, kdy se městu podařilo uspět v dotačních programech.

Obnova Knurrova paláce Knurrův palác – průčelí

Stavební práce se soustředily na sanaci vlhkého zdiva jižního průčelí, obnova však zahrnovala také rozsáhlé restaurátorské zásahy. Restaurovány byly původní exteriérové a interiérové omítky, veškeré uměleckořemeslné prvky i kamenné portály. Dále byla obnovena původní štuková výzdoba stropů a okenních špalet v jednotlivých sálech a výmalba interiérů. Výzdoba s vegetabilními a figurálními motivy vykazuje vysokou uměleckou kvalitu a pochází patrně z okruhu italského štukatéra Baltazara Fontany. Štuková výzdoba byla restaurována včetně rekonstrukce barevné polychromie. Veškerá špaletová okna i mříže a vybrané dveřní výplně byly repasovány, zbývající dveřní výplně byly vyrobeny jako repliky. Na nádvoří paláce byla nově položena kamenná dlažba.

Obnova reagovala také na postupné nálezy učiněné v průběhu stavebních prací. Konkrétně se jednalo o kamenné loubí, sklípek a pískovcové portály v interiéru stavby. V přízemí jižního křídla se v roce 2017 našla kamenná studna vytesaná do skály. Návštěvníci ji v současnosti mohou obdivovat v rámci prohlídek paláce. Po celkové obnově slouží Knurrův palác jako kulturní centrum, které poskytuje prostor výstavám, koncertům a dalším kulturním a společenským akcím ve městě.

Za Moravskoslezský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Ostravě

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi město Fulnek, zastoupené starostkou Ing. Radkou Krištofovou a vedoucím odboru investic Ing. Dušanem Hynčicou, a firma Bystroň Group, a. s., Ostrava, zastoupená hlavním stavbyvedoucím Ing. Pavlem Willerthem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.