Obnova Müllerovy vily v Olomouci

V letech 2012–2018 proběhla komplexní obnova Müllerovy vily v Olomouci. Obnova probíhala s plným respektem k autentickému architektonickému řešení stavby a kladla maximální důraz na zachování původních prvků.

  • Müllerova vila v Olomouci po obnově, foto: Markéta Lehečková

    Müllerova vila v Olomouci po obnově, foto: Markéta Lehečková

Puristická architektura Müllerovy vily byla postavena v roce 1927 podle projektu olomouckého rodáka Paula Engelmanna, významného představitele modernistické architektury. Vila představuje pozoruhodnou syntézu vnějšího úsporného kubického objemu a členitě utvářeného vnitřního prostoru s efektem silného intimního účinku. Celek se díky kontinuální řadě majitelů spřízněných s původním stavebníkem, ředitelem zdejšího Pozemkového úřadu Vladimírem Müllerem, podařilo uchovat v takřka intaktní podobě. Nežádoucími změnami byly přístavba garáže, pergoly a nová břízolitová omítka. Současný majitel, poučený milovník moderní architektury a umění, ve spolupráci s architektem Michalem Sborwitzem, vnučkou stavebníka Šárkou Huser Hynkovou a se zástupci památkové péče přistoupil k pečlivé a zodpovědné památkové obnově vily.

Müllerova vila v Olomouci, foto: Markéta Lehečková

Po příkladné projektové přípravě a průzkumu památky proběhla v první fázi repase původních dvojitých dřevěných oken a vstupních dveří se zachováním maxima autentického materiálu. Barevný odstín výplní koresponduje s barvou nátěru původních prvků interiéru – zabudovaných skříní, vitrín a vnitřních dveří, jež byly rovněž citlivě renovovány. Nové rozvody plynu, elektroinstalace, kanalizačního a vodovodního potrubí byly umístěny do původních tras. Původní bezesparé bělninové obklady a dlažby v prostoru koupelny a hygienického zařízení byly v maximální míře restaurovány, stejně jako původní sanitární vybavení. Poškozené kusy byly nahrazeny kopiemi nebo identickými dobovými výrobky. V interiérech investor obnovil vápenné omítky, instaloval litinové radiátory a podle doložených vzorů doplnil osvětlovací tělesa. Restaurováním prošly všechny původní dřevěné prvky obytných místností – schodiště i palubkové a parketové podlahy.

Před obnovou fasád byly odstraněny nepůvodní doplňky jako garáž, vstupní zábradlí či dřevěná pergola na terase druhého patra. Pro dosažení autentického vzhledu se druhotná úprava fasády břízolitovou omítkou skryla bez zateplení pod novou jádrovou, škrábanou omítku se slídou. Složení nové vrstvy o celkové tloušťce do 15 mm bylo stanoveno na základě analýz dochovaných omítkových směsí z jiných chráněných objektů moderní architektury v Olomouci. Podle návrhu architekta Michala Sborwitze byla obnovena i zahrada, jejíž oplocení vzniklo jako kopie původního a tvoří jej betonová podezdívka, betonové sloupky a výplně polí dřevěným laťkovým plotem. Podařilo se tak citlivě obnovit památku moderní architektury, která si nadále zachovává výrazně autentickou podobu z doby svého vzniku.

Za Olomoucký kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Olomouci

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi Mgr. David Voda (vlastník, investor), Ing. arch. Michal Sborwitz (projektant) a Šárka Huser Hynková (bývalá majitelka, vnučka stavebníka)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.