Restaurování výmalby slavnostního sálu Základní školy Komenium v Olomouci

Budova Základní školy Komenium v sobě ukrývá slavnostní sál s bohatou neorenesanční výmalbou. Prostor však řadu let sloužil jako tělocvična a neudržované výzdobě hrozily bezprostřední ztráty. Restaurování v letech 2016–2018 navrátilo sálu jeho reprezentativní podobu, kterou si zájemci budou moci již v roce 2019 prohlédnout.

  • Slavnostní sál ZŠ Komenium po obnově

    Slavnostní sál ZŠ Komenium po obnově

Základní škola Komenium v Olomouci byla postavena v letech 1873–1875 a v roce 1892 byl její slavnostní sál vyzdoben iluzivní a figurální výmalbou ve stylu neorenesančního dekorativismu. Celoplošná malířská výzdoba, provedená klihovými a temperovými barvami v kombinaci s olejovou malbou jako imitací mramoru na pilastrech, znázorňuje mnoho alegorických scén, mytologických výjevů a postav zasazených do ornamentálních rámů a doplněných dekorativními motivy. Sál zdobí také přes sto erbů různých měst tehdejšího Rakouska-Uherska.

Před restaurováním byly malby značně znečištěné a poškozené. Místy byly překryty až třemi různými přemalbami, místy nesoudržné s podkladní omítkou. V havarijním stavu se nacházela především stropní římsa, v níž byly patrné výrazné trhliny, způsobené sesedáním dřevěného stropu. Bezprostředně hrozil pád velkých kusů omítkových vrstev i s malbou. Další defekty vznikly následkem požáru v 2. polovině 20. století.

Slavnostní sál ZŠ Komenium před obnovou Slavnostní sál ZŠ Komenium po obnově, detail

Nezbytná oprava sálu byla zahájena v roce 2016. Tým restaurátorů v čele s ak. mal. Radomírem Surmou započal svou práci na vážně poškozeném stropě sálu, v následujících dvou letech pak pokračoval restaurováním výmalby stěn a malovaného dřevěného balkonu. Restaurátoři očistili a zpevnili původní omítky s malířskou výzdobou, provedli tmelení defektů, doplnění chybějících kusů štukové výzdoby, bronzování a retuše poškozené či chybějící výmalby. Větší rekonstrukční práce si vyžádaly pouze soklové části stěn, kde byly stěny poškozeny novodobým olištováním. Restaurátoři jej nahradili rekonstrukcí původního dřevěného soklu, přičemž v tvarosloví soklových kazet vycházeli z dochovaných partií. Výslednou podobu sálu dotvářejí renovované původní dubové vlýskové parkety, litinové historizující topení či zrestaurovaný osmiramenný odlévaný lustr.

Na obnovu tohoto vzácně dochovaného, kompletně malířsky pojatého prostoru opakovaně přispělo Ministerstvo kultury a statutární město Olomouc. Slavnostní sál bude využíván k reprezentativním účelům a koncertům a již od letošní turistické sezony si jej bude moci prohlédnout také veřejnost.

Za Olomoucký kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Olomouci

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky bylo navrženo statutární město Olomouc, zastoupené odborem školství (vlastník, investor), a MgA. Radomír Surma (restaurátor)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.